Anna Zawadzka-Gołosz DANZONETTA Powiększ do pełnego rozmiaru

Anna Zawadzka-Gołosz DANZONETTA

Ostatnie egzemplarze!

31,50 zł

Anna Zawadzka-Gołosz

Danzonetta na flet i fortepian

Redakcja: Grzegorz Majka

Kraków 2013, objętość: 14 stron + głos fletowy (4 strony), format: A4, ISMN 979-0-801522-12-2 

Danzonetta na flet i fortepian powstała w 2013 roku z inicjatywy prof. Barbary Świątek-Żelaznej, dyrektora artystycznego Międzynarodowego Konkursu Fletowego w Krakowie, która zwróciła się do kompozytorki z propozycją napisania kompozycji na flet solo, bądź z towarzyszeniem fortepianu, z myślą o włączeniu jej do repertuaru konkursowego. Utwór wyprowadzony został ideowo z kompozycji w pierwszej wersji przeznaczonej na flet, skrzypce i fortepian, komponowanej w nietypowy sposób: snuta jedna linia solowa w monodii dwugłosu fletowo-skrzypcowego płynnie przechodziła z jednej barwy instrumentalnej w drugą (w rodzaju Klangfarbenmelodie). Zrealizowana została w ten sposób idea miękkiej transformacji brzmienia w ramach dwu-instrumentalnej barwy. Ostatecznie jednak pierwsza wersja po odpowiednich korektach przeznaczona została tylko na skrzypce i dedykowana Krzysztofowi Śmietanie, który o taki utwór właśnie w tym czasie poprosił (Metamorphrases). Obecna wersja fletowa – Danzonetta różni się od wersji skrzypcowej w wielu fragmentach – korekty i nowe elementy partii solowej zostały skonstruowane tak, by walory tego instrumentu mogły się w pełni ujawnić (partia fortepianu została zachowana).

Danzonetta jest utworem wymagającym od wykonawcy sprawności technicznej umożliwiającej niuansową kreację zróżnicowanych wyrazowo i technicznie narracji (w tym tanecznych) poddawanych płynnej i stosunkowo szybkiej transformacji. Kantylenowe fazy, w swej prostocie stawiają wyzwanie wyobraźni barwowej i przestrzennej.

Danzonetta for flute and piano was written in 2013 thanks to the initiative of Prof. Barbara Świątek-Żelazna, a director of the International Flute Competition in Kraków, who turned to the composer with a proposal to write a piece for flute solo or with piano accompaniment with the intention of incorporating it into the competition repertoire. The work has been conceptually derived from a composition that in its primary version had been written for flute, violin and piano by means of an unusual technique: a single melodic line in a monody of a flute and violin duo fluently migrated from one instrumental sound to the other (a kind of Klangfarbenmelodie). Consequently, the work realized the idea of a soft timbral transformation within a two-instrument tone colour. However, the first version was eventually rewritten for violin solo and dedicated to Krzysztof Śmietana, who asked for a work like that at the time (Metamorphrases). The present flute version – Danzonetta – differs from the violin version in several fragments: corrections and new elements of the solo part were constructed so that the qualities of the instrument could be fully disclosed (piano accompaniment remained unchanged).

Danzonetta is a work that requires technical craftsmanship that enables the performer to create narrations that are rich in nuances and diversified in terms of expression and technique (including dance-like in character) and that undergo fluent and considerably fast transformation. Melodious phrases in their simplicity pose a challenge for spatial and tonal imagination.

 

Anna Zawadzka-Gołosz