Paweł Jaskółka NARODOWY ASPEKT MUZYKI POLSKIEJ W LATACH 1795-1918 Powiększ do pełnego rozmiaru

Paweł Jaskółka NARODOWY ASPEKT MUZYKI POLSKIEJ W LATACH 1795-1918

Praca jest dostępna w formie elektronicznej (plik PDF) do bezpłatnego pobrania pod adresem: https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/jaskolka-pdf_wersja_ostateczna.pdf

Więcej szczegółów

Tylko online

0,00 zł

Dodaj do koszyka

Paweł Jaskółka, Narodowy aspekt muzyki polskiej w latach 1795-1918 

Kraków 2014, objętość 306 stron, format A4
ISBN 978-83-62743-31-5 

Praca jest dostępna w postaci pliku PDF do bezpłatnego pobrania pod adresem:

https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/jaskolka-pdf_wersja_ostateczna.pdf

Publikacja została opracowana na podstawie pracy magisterskiej o tym samym tytule, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego i obronionej w Akademii Muzycznej w Krakowie 15 grudnia 2011.

Spis treści

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

CZĘŚĆ I. KATEGORIA NARODOWOŚCI W TEORII KULTURY

1. ASPEKT TERMINOLOGICZNY

1.1. Naród i ojczyzna a państwo

1.2. Narodowość i polskość

1.3. Patriotyzm a nacjonalizm

2. ASPEKT HISTORYCZNO-SOCJOLOGICZNY

2.1. Proces kształtowania się świadomości narodowej

2.2. Rozbiory Polski przyczyną przebudzenia „ducha narodu”

2.3. Polskie ideologie narodowościowe okresu zaborów

3. ASPEKT ARTYSTYCZNY

3.1. Narodowość jako cecha i wartość

3.2. Musica libera i musica adhaerens

3.3. Muzyka patriotyczna i jej rola w narodzie bez państwa

CZĘŚĆ II. DZIEJE ŚWIADOMOŚCI POLAKÓW

1. OKRES KLASYCYSTYCZNY (POROZBIOROWY)

1.1. Czas wojen napoleońskich i Księstwa Warszawskiego

1.2. Ku odrodzeniu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej

2. OKRES WCZESNOROMANTYCZNY (PRZEDPOWSTANIOWY)

2.1. W dobie Królestwa Polskiego i powstania listopadowego

2.2. Brodziński, Mochnacki i mickiewiczowski wallenrodyzm

3. OKRES ROMANTYCZNY (POPOWSTANIOWY)

3.1. Wielka Emigracja i konspiracja w kraju

3.2. Stronnictwa emigracyjne i romantyczny misjonizm

4. OKRES PÓŹNOROMANTYCZNY (MIĘDZY WIOSNĄ LUDÓW A POWSTANIEM STYCZNIOWYM)

4.1. Wiosna Ludów i powstanie styczniowe

4.2. Gloria victis. Mesjanistyczne ideologie romantyczne

5. OKRES POZYTYWISTYCZNY (PO POWSTANIU STYCZNIOWYM)

5.1. Okres pracy u podstaw i kwestia trójlojalizmu

5.2. Programy pozytywistów

6. OKRES MODERNISTYCZNY (OD POWSTANIA LIGI POLSKIEJ DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI)

6.1. U progu nowego wieku. Ku odzyskaniu niepodległości

6.2. Socjalizm i nacjonalizm jako dwie drogi do wolności

CZĘŚĆ III. INTERPRETACJE

1. KAROL KURPIŃSKI – BOLESŁAW KRZYWOUSTY. ŚPIEWANE DZIEJE NARODU JAKO SPOSÓB JEGO JEDNOCZENIA

1.1. Śpiewy historyczne Niemcewicza jako narodowy pieśnioksiąg

1.2. Dorobek pieśniowy Karola Kurpińskiego

1.3. Bolesław Krzywousty – struktura tekstu i muzyki

1.4. Pieśnioksiąg i Bolesław Krzywousty – wnioski

2. MARIA SZYMANOWSKA – PIEŚŃ DO WILII. SENTYMENTALNE WSPOMNIENIE KRAJU, ZIEMI OJCZYSTEJ

2.1. Konrad Wallenrod – poemat o podstępie, zdradzie oraz o rozdartym człowieku

2.2. Okoliczności powstania Trzech śpiewów do tekstu Konrada Wallenroda

2.3. Analiza tekstu Pieśni

2.4. Pieśń do Wilii – struktura tekstu i muzyki

2.5. Pieśń do Willi w kontekście treści poematu Mickiewicza

3. FRYDERYK CHOPIN – FANTAZJA F-MOLL OP. 49

3.1. Okoliczności powstania i konteksty

3.2. Architektonika dzieła

3.3. Charakterystyka tematyczno-motywiczna Fantazji

3.4. Fantazja f-moll jako dzieło o muzyczno-dramatycznej strukturze

3.5. W stronę interpretacji…

4. STANISŁAW MONIUSZKO – DO NIEMNA. WYRAZ TĘSKNOTY, POCZUCIA SAMOTNOŚCI I PRZEMIJANIA

4.1. Śpiewniki domowe Stanisława Moniuszki

4.2. Sonet Adama Mickiewicza

4.3. Pieśń Moniuszki jako przykład zestrojenia tekstu i muzyki

4.4. Do Niemna – wnioski

5. ŚPIEWNIK DLA DZIECI KONOPNICKIEJ I NOSKOWSKIEGO JAKO PRZYKŁAD PRACY U PODSTAW

 

5.1. Kilka uwag o utworach dla dzieci Marii Konopnickiej

5.2. Geneza powstania i recepcja Śpiewnika

5.3. Charakterystyka cyklu

5.4. Zła zima [Hu, hu, ha! Nasza zima zła!]

5.5. Żuczek [Wyszedł żuczek na słoneczko]

5.6. Cichy wieczór

5.7. Skowronek [Skowroneczek śpiewa]

5.8. Podsumowanie

6. KAROL SZYMANOWSKI – JESTEM I PŁACZĘ OP. 5 NR 2. ŚPIEW NACECHOWANY PATRIOTYCZNIE

6.1. Miejsce Hymnów w twórczości Jana Kasprowicza

6.2. Tekst Jestem i płaczę w kontekście tematyki Święty Boże, Święty Mocny Kasprowicza

6.3. Jestem i płaczę Szymanowskiego jako muzyczna egzemplifikacja tekstu Kasprowicza

6.4. Jestem i płaczę – wnioski

AD FINEM FACIENDUM

ANEKS

Kalendarium historyczne. Najważniejsze wydarzenia

Zestawienie synchroniczne najważniejszych polityków i twórców okresu zaborów na osi czasu

Bibliografia

Spis rysunków i ilustracji

Spis wykresów

Wykaz skrótów