JOHN CAGE CZŁOWIEK DZIEŁO PARADOKS Powiększ do pełnego rozmiaru

JOHN CAGE CZŁOWIEK DZIEŁO PARADOKS

25,00 zł

John Cage. Człowiek. Dzieło. Paradoks

red. Marek Chołoniewski i Barbara Bogunia

Kraków 2014, objętość: 316 stron, format: B5, ISBN 978-83-62743-32-2

Zawartość:

Od redakcji

Część I

Marek Chołoniewski, Cisza

Silence

Jacek Szerszenowicz, Pejzażysta Cage: strategie mimetyzmu. Spojrzenie na świat uszami człowieka ze wzgórza
Cage The Landscapist: Strategies of mimesis. A look at the world through the ears of the man on the top of the hill

Zenon Fajfer, 4:33 po południu. Liberatura i Cage. Wykład preparowany
4:33 afternoon. Liberature and Cage. Prepared lecture

Krzysztof Kostrzewa, Idea preparacji fortepianu Johna Cage’a
John Cage’s concept of the prepared piano

Piotr Jan Wojciechowski, Cage a dodekafonia
Cage and dodecaphony

Július Fujak, (Sonic) Notes of comproviser on J.C.
(Dźwięczne) Notatki „komprowisatora” na temat J.C.

Michalina Kmiecik, Różnica w ciszy. Webern a Cage
The difference in silence. Webern and Cage

Paweł Romańczuk, Toy Piano
TheToy Piano

Koncert I – program

Część II

Chris Cutler, I have one thing to say about Cage and I’m saying it
Mam jedną rzecz do powiedzenia o Cage’u i mówię to

Roman Bromboszcz, Cisza, stopnie niezdeterminowania i nieludzkie w twórczości Johna Cage’a
Silence, degrees of indeterminacy and the transhuman in Cage’s work

Barbara Bogunia, Cage/Crumb: pozornie ukryta dyskretna megatonia
Cage/Crumb: apparently hidden discrete megatony

Krzysztof Bartnicki, Mieć wszystko do powiedzenia i nie mówić tego
To have everything to say and say it not

Bogusław Tondera, Wizja świata i sztuki Johna Cage’a. Spojrzenie na „Przeludnienie i sztukę”
John Cage’s vision of the world and art. A look at “Overpopulation and Art”

Stewart Collinson, To er is human. To hmmm? is Divine Sublime
„Hm” jest rzeczą ludzką. „Hmmm”? To boska wzniosłość

Dorota Szwarcman, Jest NIC do powiedzenia
There is NOTHING to say

Tomasz Misiak, Kaktusy i muszle. Fascynacje przyrodnicze Johna Cage’a
Cacti and shells. John Cage’s fascinations with the natural environment

Barbara Bogunia, Emilia Grzegorczyk, Piotr Kiełbiński, Dominika Micał, Piotr Peszat, 50’na prelegentów: czy to się musi zdarzyć? Aleatoryczny panel dyskusyjny
50’ for speakers: Does It have to happen?An aleatoric panel discussion

Koncert II – program

Część III

Szymon Stanisław Strzelec, Dziedzictwo Johna Cage’a: dekonstrukcja, upadek i wyzwolenie pomiędzy modernizmem a postmodernizmem
The heritage of Cage: deconstruction, fall and liberation between modernism and postmodernism

Karol Klugowski, Poza determinizmem, poza konceptualizmem. Afirmatywny charakter twórczości Johna Cage’a
Besides determinism, beyond conceptualism. The affirmative character of John Cage’s work

Krzysztof Kwiatkowski, John Cage: muzyk czy filozof?
John Cage: musician or philosopher?

Marek Mietelski, Kilka słów o estetyce Johna Cage’a
A few words about the aesthetics of John Cage

Marcin Strzelecki, Egzamin z Cage’a
The exam on Cage

Rafał Mazur, 4’33’’ a daoistyczna koncepcja „Muzyki bez Dźwięku”
4’33’’ and the daoist concept of “Music beyond Sound”

Krzysztof Knittel, Wykład o niezrozumiałości
Lecture on inexplicability (fragments)

Marek Tomaszewski, Dźwięk == Hałas. Muzyka szmerów w perspektywach historii
Sound == Noise. Music of noises in historical perspectives

Kuba Falkowski, Blindwalk
Blindwalk

Krzysztof Szwajgier, 4’33” to CAGE to BACH
4’33” is CAGE is BACH

Koncert III – program

Noty o autorach