POLSCY KOMPOZYTORZY EMIGRACYJNI SZKICE I INTERPRETACJE Powiększ do pełnego rozmiaru

POLSCY KOMPOZYTORZY EMIGRACYJNI SZKICE I INTERPRETACJE

10,00 zł

Polscy kompozytorzy emigracyjni. Szkice i interpretacje

red. Jan Kalinowski i Marek Szlezer

Kraków 2014, objętość: 124 strony, format: A5, ISBN 978-83-62743-33-9

Zawartość:

Wstęp Kraj z oddali – uwarunkowania historyczne, społeczne i polityczne a problematyka twórczości polskich kompozytorów emigracyjnych. Rekonesans

Jan Kalinowski, Marek Szlezer

Andrzej Panufnik. Życie twórcy w przybranej ojczyźnie. Wywiad z Lady Camillą Panufnik

Małgorzata Pintal

Muzyka ludowa w twórczości kompozytorów polskich w latach 1945-1956 w kontekście realizmu socjalistycznego i neoklasycyzmu

Beata Urbanek-Kalinowska

III Kwartet smyczkowy Szymona Laksa jako obraz „innego świata” w opisie polskiej pieśni ludowej

Magdalena Mądro

Neoklasycyzm wobec pieśni powszechnej i ludowej w twórczości Michała Kondrackiego. Obrazek symfoniczny Żołnierze

Gajusz Kęska

Roman Palester – Preludia na fortepian

Jan Kalinowski

Twórczość wiolonczelowa Aleksandra Tansmana

Marek Szlezer

Piéce Concertante na fortepian i orkiestrę Aleksandra Tansmana. 65 lat drogi na estradę

Karolina Jarosz

Z historii i teorii gatunków. Próba typologii na przykładzie muzyki instrumentalnej Karola Rathausa. Sprawozdanie

Michał Dziad

Juliusz Zarębski na tle muzyki polskiej XIX wieku

Jan Kalinowski

Zygmunt Stojowski – zarys sylwetki w kontekście twórczości wiolonczelowej

Marek Szlezer

Wykonawstwo utworów Chopina na instrumentach historycznych – kompozytor i jego fortepian