MUZYKA WOBEC POEZJI I NAUCZANIA KAROLA WOJTYŁY I JANA PAWŁA II. TOM III. Powiększ do pełnego rozmiaru

MUZYKA WOBEC POEZJI I NAUCZANIA KAROLA WOJTYŁY I JANA PAWŁA II. TOM III.

15,00 zł

Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Tom III. Inspiracje, Interpretacje, Prezentacje

Studia pod redakcją Teresy Maleckiej i Kingi Kiwały

Kraków 2014, objętość: 227 stron, format: B5, ISBN 978-83-62743-35-3

 

Zawartość:


Część I – Inspiracje

Dariusz Radziechowski, Muzyka w myśli Karola Wojtyły. Wstępna próba refleksji nad widzialnością dobra...

Krzysztof Cyran, Uwagi o współczesnych tendencjach kultury i sztuki w świetle encykliki Fides et ratio oraz Listu do artystów

Maria Zboralska, Antropologia dramatu Brat naszego Boga Karola Wojtyły

Część II – Interpretacje

Bogumiła Mika, Twórczość Wojciecha Kilara wobec osoby i nauczania Jana Pawła II

Ewa Wójtowicz, Leonard Bernstein, I Symfonia „Jeremiasz”

Ewa Wójtowicz, Joanna Bruzdowicz – Sonate d’Octobre na fortepian

Kinga Kiwała, Psalm Beatus vir Henryka Mikołaja Góreckiego

Katarzyna Śmiałkowska, Prośba o prawo do Matki Zbigniewa Bujarskiego

Po prostu powstał. Rozmowa ze Zbigniewem Bujarskim

Elżbieta Szczurko, Snuć miłość... Piotr Moss Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

Anna Oberc, Credo Pawła Sydora

Renata Borowiecka, Pieśń o Bożym Miłosierdziu Henryka J. Botora

Część III – Prezentacje

Natalia Kuźmicka, Joachim Kołpanowicz, Victoria Wojciecha Kilara

Dominika Micał, Emilia Kostrzewa, Maria Sotor, Conductus i Elegia in memoriam John Paul II Marty Ptaszyńskiej

Piotr Roemer, Ukryta dedykacja Sonaty da camera nr 13 Krzysztofa Knittla

*   *   *

Z Henrykiem Mikołajem Góreckim wokół Psalmu Beatus vir. Konwersatorium i dyskusja w Baranowie Sandomierskim, 1979