Renata Guzik, EWOLUCJA ZAPISU JĘZYKA MUZYCZNEGO W UTWORACH NA FLET SOLO KOMPOZYTORÓW POLSKICH... Powiększ do pełnego rozmiaru

Renata Guzik, EWOLUCJA ZAPISU JĘZYKA MUZYCZNEGO W UTWORACH NA FLET SOLO KOMPOZYTORÓW POLSKICH...

30,00 zł

Renata Guzik

Ewolucja zapisu języka muzycznego w utworach na flet solo kompozytorów polskich drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku

Kraków 2015, objętość: 282 strony, format B5, ISBN 978-83-62743-45-2, dołączona płyta CD Kompozytorzy polscy – utwory na flet solo (zawiera nagrania omawianych w książce utworów B. Schaeffera, H.M. Góreckiego, K. Baculewskiego, M. Bienia i J. Polaczyka)

Cena/Price: 30 zł brutto

Zawartość:

Od Autorki

Wstęp

Rozdział 1. Flet w muzyce polskiej po 1945

1.1. Polska muzyka na tle przemian społeczno-politycznych po roku 1945

1.1.1. Od awangardy do współczesności

1.1.2. Polskie festiwale muzyki współczesnej

1.2. Prace polskich kompozytorów nad rozwojem nowoczesnego języka muzycznego oraz jego zapisu w drugiej połowie XX wieku: R. Haubenstock-Ramati, W. Szalonek, K. Serocki

1.2.1. Roman Haubenstock-Ramati

1.2.2. Witold Szalonek

1.2.3. Kazimierz Serocki

Rozdział 2. Nowy język muzyczny i jego zastosowanie w wybranych utworach na flet solo polskich kompozytorów tworzących w drugiej połowie XX wieku i na początku XXI wieku

2.1. Barwa dźwięku. Techniki zmian barwy dźwięku

2.1.1. Stosowanie skrajnych rejestrów. Poszerzanie górnego i dolnego rejestru

2.1.1.1. Poszerzanie górnego rejestru

2.1.1.2. Poszerzanie dolnego rejestru

2.1.2. Skrajna dynamika

2.1.3. Flażolety

2.1.4. Tony gwizdane (Whistle tones)

2.1.5. Modyfikacje wysokości dźwięków w obrębie ¼, ½, ¾ tonu, stosowanie zmiennej aplikatury, mikrotony, bisbigliando

2.1.6. Skala ćwierćtonowa. Flet ćwierćtonowy Systemu Kingma

2.1.7. Glissando. Główka glissando konstrukcji Roberta Dicka

2.1.8. Wibracja, smorzato, oscylacje wokół podanej wysokości dźwięku

2.1.9. Użycie amplifikacji

2.1.10. Użycie różnych odmian instrumentu

2.2. Artykulacja

2.2.1. Frullato

2.2.2. Pizzicato

2.2.3. Klaśnięcie języka (Slap Tongue)

2.2.4. Język klin (Tongue Ram)

2.2.5. Efekty perkusyjne

2.3. Efekty powstające w wyniku różnorodnego oddziaływania strumieniem powietrza

2.3.1. Tony eoliczne (Aeolian Sounds)

2.3.2. Turbo gwizd (Jet Whistle)

2.3.3. Oddech permanentny

2.3.4. Gra na wdechu i wydechu

2.3.5. Zadęcie trąbkowe

2.3.6. Wdmuchiwanie powietrza do instrumentu z odległości

2.4. Złożone wysokości

2.4.1. Wielodźwięki

2.4.2. Tremolo pomiędzy wielodźwiękami

2.4.3. Użycie głosu

2.4.4. Granie na osobnych częściach instrumentu

2.4.5. Techniki łączone

2.5. Użycie dodatkowego instrumentarium równocześnie z grą na flecie

2.6. Organizacja czasu w utworze

2.6.1. Realizacja wybranych oznaczeń rytmicznych

2.7. Zapis graficzny

Rozdział 3. B. Schaeffer, H.M. Górecki, K. Baculewski, M. Bień, J. Polaczyk – analizy wybranych utworów na flet solo z perspektywy wykonawczej

3.1. Wybrane utwory nagrane na płycie CD

3.1.1. Bogusław Schaeffer – Two Pieces

3.1.2. Henryk Mikołaj Górecki – Trzy diagramy op. 15

3.1.3. Krzysztof Baculewski – Meander

3.1.4. Mateusz Bień – Witamy w raju

3.1.5. Jakub Polaczyk – Pienińskie pantomimy

3.1.5.1. Ino kajok mi se koleboce

3.1.5.2. Grajcarku mój grojze mi nutki swe

3.1.5.3. Het tom pod Wysoką hyszki me

3.1.5.4. Cosik mi szumi jok zoiwoniom

Zakończenie

Summary

Bibliografia

Aneks 1

1.1. Utwory na flet solo polskich kompozytorów drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku

1.2. Naukowy zapis wysokości dźwięku (Scientific pitch notation)

1.3. Wokół nowej złożoności

Aneks 2. Pytania skierowane do instrumentalistów-flecistów oraz do kompozytorów

2.1. Fleciści

Sophie Cherrier

Iwona Beata Glinka

Peter-Lukas Graf

Michel Moraguès

Wil Offermans

Grzegorz Olkiewicz

Felix Renggli

Barbara Świątek-Żelazna

2.2. Kompozytorzy

Rafał Augustyn

Krzysztof Baculewski

Jerzy Bauer

Marek Chołoniewski

Alicja Gronau

Anna Ignatowicz-Glińska

Maciej Jabłoński

Igor Jankowski

Wojciech Kałamarz

Dominik Karski

Eugeniusz Knapik

Jerzy Kornowicz

Aleksander Kościów

Karol Nepelski

Michał Jakub Papara

Jakub Polaczyk

Joanna Stępalska-Spix

Adam Walaciński

Indeks osób

Opis płyty

 

Praca Renaty Guzik – rozszerzona wersja doktoratu – jest wręcz nieocenionym kompendium wiedzy o współczesnej technice fletowej i powinien po nią sięgnąć każdy flecista zainteresowany wykonywaniem muzyki współczesnej. Znajdzie on tutaj nie tylko opis tak ciekawych technik wykonawczych jak: frullato, Slap Tongue, Tongue Ram, efekty perkusyjne (uderzanie palcami w klapy), tony eoliczne, czy Turbo gwizd, ale również wyjaśnienie kwestii amplifikacji instrumentu za pomocą mikrofonów i wzmacniacza, opis techniki gry na poszczególnych częściach instrumentu (główka, korpus, odwrotna strona ustnika), zastosowanie różnych odmian fletu, w tym np. awangardowego fletu ćwierćtonowego systemu Kingma, a nawet użycie dodatkowego instrumentarium równocześnie z grą na flecie (np. bob machine). Gdyby praca ta ograniczała się tylko do drobiazgowego opisu wspomnianych wyżej technik, można by powiedzieć, że będzie interesująca głównie dla flecistów, ale mając na uwadze innych muzyków, czy nawet osoby ogólnie zainteresowane muzyką współczesną, autorka postanowiła w pracy pójść dalej i poszerzyła ją o rozdział poświęcony zjawisku nowej złożoności, a także bardzo ciekawe wywiady z flecistami (m.in. Sophie Cherrier, Iwona Beata Glinka, Peter-Lukas Graf, Michel Moraguès, Barbara Świątek-Żelazna) oraz współczesnymi kompozytorami starszego i młodszego pokolenia (m.in. Rafał Augustyn, Krzysztof Baculewski, Marek Chołoniewski, Maciej Jabłoński, Dominik Karski, Eugeniusz Knapik, Karol Nepelski, Jakub Polaczyk, Adam Walaciński), których skłoniła do fascynujących zwierzeń na temat odrębności języków kompozytorskich, inspiracji płynących ze strony instrumentalistów i doświadczeń we współpracy z tymi instrumentalistami, trudności z odbiorem współczesnych utworów przez słuchaczy, współczesnej notacji i perspektyw dalszego jej rozwoju, czy inspiracji płynących ze strony kultur pozaeuropejskich. Wspaniałym bezpłatnym dodatkiem do książki jest nagrana przez Renatę Guzik płyta CD, zawierająca omawiane w książce utwory Bogusława Schaeffera, Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Baculewskiego, Mateusza Bienia i Jakuba Polaczyka.