Leszek Polony POLSKI KSZTAŁT SPORU O ISTOTĘ MUZYKI Powiększ do pełnego rozmiaru

Leszek Polony POLSKI KSZTAŁT SPORU O ISTOTĘ MUZYKI

10,50 zł

Leszek Polony, Polski kształt sporu o istotę muzyki. Główne tendencje w polskiej myśli muzyczno-estetycznej od oświecenia po współczesność.

Kraków 1991, objętość: 400 stron, format B5.

Monografia przedstawia rozwój polskiej myśli muzyczno-estetycznej od czasów oświecenia po współczesność. Główny akcent położono na poglądy o istocie muzyki – jej statusie ontologicznym, relacji do świata (bytu), ducha (psychiki ludzkiej), innych dziedzin sztuki. Jest to pierwsze tego typu syntetyczne opracowanie w Polsce. Książka zawiera streszczenie w j. niemieckim.
Zawartość:
I. Wstęp. Historyczny kontekst sporu;
II. Między oświeceniem a romantyzmem (początki polskiej myśli estetyczno-muzycznej);
III. Poetyczno-romantyczna filozofia muzyki Maurycego Mochnackiego;
IV. Muzyka w metafizycznych wizjach polskich heglistów i mesjanistów;
V. Od romantyzmu do modernizmu
(1. Zagadnienia estetyczne w polskiej krytyce i publicystyce muzycznej; 2. Teoretyczna recepcja sztuki i estetyki Ryszarda Wagnera; 3. Romantyczne monografie dzieła Chopina; 4. Muzyka Chopina w wypowiedziach polskich kompozytorów)
VI. Muzykologiczna hermeneutyka polskiego modernizmu
VII. Czysta forma przeciw romantyzmowi
VIII. Naukowe koncepcje dzieła muzycznego
IX. O sporze z estetyką socrealizmu i marksistowsko-stalinowskim projekcie muzykologii
X. Spór z awangardą spod znaku antysztuki
XI. Ontologiczne, semiotyczne i socjologiczne aspekty w polskim sporze o istotę muzyki

Bibliografia
Zusammenfassung
Indeks osób