DO KULTURY MUZYCZNEJ DROGA NAJWŁAŚCIWSZA Powiększ do pełnego rozmiaru

DO KULTURY MUZYCZNEJ DROGA NAJWŁAŚCIWSZA

25,00 zł

Do kultury muzycznej droga najwłaściwsza. Zagadnienia twórczości, wykonawstwa i edukacji muzycznej – wokół postaci i idei Stanisława Wiechowicza

red. Małgorzata Sternal

 

Kraków 2015, objętość: 272 strony, format: B5, ISBN 978-83-62743-46-9

 

Zawartość:

Od redakcji

 

Część I Stanisław Wiechowicz – postać, twórczość, działalność

Anna Mikulska, Stanisław Wiechowicz „…obecny, choć niewidoczny…”

Krystyna Domańska-Maćkowiak, Działalność Stanisława Wiechowicza w Poznaniu (1921-1939)

Katarzyna Sobas-Klocek, Działalność publicystyczna Stanisława Wiechowicza na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w Polsce

Regina Chłopicka, Stanisław Wiechowicz „List do Marc Chagalla”. W kręgu tematyki zagłady

Karolina Jarosz, „Mazurek”na skrzypce i fortepian Stanisława Wiechowicza na tle gatunków tanecznych polskiej miniatury skrzypcowej XIX i początków XX wieku. Funkcja dydaktyczna

Ks. Robert Tyrała, Religijne kompozycje Stanisława Wiechowicza w kontekście ówczesnej odnowy muzyki kościelnej

 

Część II Konteksty: współczesna kultura i edukacja muzyczna

Andrzej Wilk, Monika Waligóra, Krakowska Koncepcja Wychowania Muzycznego w teorii i praktyce pedagogicznej

Lidia Florek-Stokłosa, Ilona Tomera-Chmiel, Nowoczesne metody nauczania przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I stopnia na podstawie serii publikacji „Nasza muzyka” oraz „Nowy solfeż”

Joanna Jemielnik, Percepcja elementów folkloru muzycznego na podstawie analizy słuchowej utworów Stanisława Wiechowicza

Anna Kalarus, Ukryty program antystresowy w edukacji muzycznej

Anna Pawelec, Dyrygent w szkole muzycznej I stopnia

Dariusz Dyczewski, Polski Związek Chórów i Orkiestr – stan obecny i perspektywy

Rafał Ciesielski, Krytyka muzyczna w kulturze lokalnej

Joanna Posłuszna, Edukacja muzyczna i muzykowanie elementem kultury pokoju

Małgorzata Sternal, El Sistema – edukacja muzyczna czy polityka społeczna?

 

Część III Konteksty: tradycja, ludowość, religijność w muzyce chóralnej XX wieku

Małgorzata Pintal, Karola Szymanowskiego wizja ludowości i jej kontynuacja w muzyce polskiej XX wieku. Rekonesans

Agnieszka Draus, „Śpiewy thakuryjskie” na chór mieszany i orkiestrę Marka Stachowskiego w kontekście twórczości wokalno-instrumentalnej kompozytora

Natalia Szwab, Koegzystencja tradycji i współczesności – muzyka chóralna Pawła Szymańskiego

Maryia Yanushkevich, Monodia cerkiewna jako źródło inspiracji w twórczości współczesnych kompozytorów na przykładzie utworów E. Popławskiego „Supraskiej Madonnie” i o. A. Bondarenko „Podobny Supraskiego Irmołogionu”

 

Aneks

Stanisław Wiechowicz we wspomnieniach

Abstracts