Marek Szlezer OPRACOWANIE MAZURKÓW CHOPINA Powiększ do pełnego rozmiaru

Marek Szlezer OPRACOWANIE MAZURKÓW CHOPINA

10,50 zł

Marek Szlezer

Opracowanie Mazurków Chopina w redakcji Zygmunta Stojowskiego w kontekście tendencji i praktyk występujących w edytorstwie muzycznym XIX i XX wieku

Kraków 2016, objętość: 134 strony, format A5, ISBN 978-83-62743-77-3

Zawartość:

I. WPROWADZENIE

II. KONTEKSTY I CHRONOLOGIE

1. Edytorstwo muzyczne jako proces historyczny i kulturowy

2. Rola i funkcja edytora w procesie opracowania tekstu muzycznego oraz krótki zarys ogólnych tendencji obecnych w edytorstwie muzycznym. Próby typologii

3. Typy edycji muzycznych obecnych na rynku wydawniczym w XIX i XX wieku i ich charakterystyka

3.1. Wydania autorskie

3.2. Wydania praktyczno-wykonawcze

3.3. Wydania pedagogiczne

3.4. Wydania urtextowe

3.5. Wydania historyczno-krytyczne

4. Edycje dzieł Fryderyka Chopina w XIX i XX wieku oraz ich proponowane typologie autorstwa polskich muzykologów

4.1. Wydania źródłowo-krytyczne

4.2. Tendencja krytyczno-źródłowa

4.3. Tendencja krytyczna

4.4. Tendencja pedagogiczna

5. Fryderyk Chopin, Zygmunt Stojowski i polska szkoła pianistyczna

6. Wydania dzieł Chopina w opracowaniu polskich redaktorów

6.1. Wydanie pod redakcją Karola Mikulego

6.2. Wydanie pod redakcją Jana Kleczyńskiego/Rudolfa Strobla

6.3. Wydanie pod redakcją Karla Klindwortha zrewidowane przez Xawerego Scharwenkę

6.4. Wydanie niektórych dzieł pod redakcją Aleksandra Michałowskiego

6.5. Wydanie dzieł na fortepian solo pod redakcją Ignacego Friedmana

6.6. Wydanie w redakcji Hermana Scholtza/Bronisława Poźniaka

6.7. Wydanie dzieł wszystkich TIFC/PWM Paderewski-Bronarski-Turczyński

6.8. Wydanie Narodowe dzieł wszystkich pod redakcją Jana Ekiera/Pawła Kamińskiego

III. TEKST I CHARAKTERYSTYKA

1. Uwarunkowania biograficzne i geneza opracowania

2. Mazurek w twórczości Zygmunta Stojowskiego

3. Materiał źródłowy

4. Inne inspiracje redaktorskie

5. Aspekty techniczne opracowania

6. Elementy charakterystyczne wydania

6.1. Stosunek do tekstu kompozytora

6.2. Uwagi stylistyczno-wykonawcze

6.3. Komentarze praktyczno-wykonawcze

6.4. Komentarze stylistyczne

6.5. Interwencje edytorskie

7. Edycja Stojowskiego wobec innych współczesnych opracowań

8. Podsumowanie

IV. WNIOSKI I ZAKOŃCZENIE

Bibliografia (układ chronologiczny)

Marek Szlezer (ur. 1981), naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku lat pięciu. Następnie kontynuował ją w szkołach muzycznych I i II stopnia m.in. u Krystyny Adamskiej, Jerzego Łukowicza i Stefana Wojtasa. W latach 1994-2000 pobierał naukę w Ecole Normale de Musique de Paris „A. Cortot” we Francji w klasie fortepianu prof. Marcelli Crudeli. W roku 2004 ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. E. Bukojemskiej uzyskując dyplom z odznaczeniem. W tym samym roku otrzymał stypendium królewskie na studia podyplomowe w Chapelle Musicale Reine Elizabeth w Brukseli w klasie A. Rahmana El-Bachy, które ukończył czerwcu 2005 roku z wyróżnieniem. W roku 2015 otrzymał tytuł doktora habilitowanego. Obecnie prowadzi własną klasę fortepianu na Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego karierę pianistyczną zainicjowało zdobycie w wieku lat 12 Grand Prix na IV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie w 1993. Od tego czasu artysta prowadzi aktywne życie koncertowe w kraju i za granicą, uczestnicząc w wielu międzynarodowych konkursach i festiwalach pianistycznych. Był wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury, fundacji „A. Roussel” i „Amical” we Francji, „Fundacji Promocji Talentu” oraz Fundacji Yamaha. Uczestniczył w kursach mistrzowskich m.in.: D. Bashkirova, A. Ciccoliniego, E. Mogilevskiego, V. Banfielda, M. Presslera, D. Merlet, J. Vanden-Eydena i H. Czerny-Stefańskiej. Występował pod batutą dyrygentów takich jak: Ł. Borowicz, T. Bugaj, W. Czepiel, J.M. Florencio, M. Nałęcz-Niesiołowski, M. Pijarowski, Z. Rychert i T. Wojciechowski. Ceniony za swoje interpretacje dzieł Fryderyka Chopina otrzymał m.in. I miejsce w Konkursie Stypendialnym Towarzystwa im. F. Chopina w Warszawie, III na Międzynarodowym Konkursie chopinowskim w Mariańskich Łaźniach, nagrodę specjalną Wydania Narodowego Dzieł Wszystkich Fryderyka Chopina a także wiele innych nagród na renomowanych międzynarodowych konkursach pianistycznych. Ma na swoim koncie liczne światowe i polskie prawykonania utworów współczesnych (m.in. kwartetu Marka Stachowskiego Mirroir du Temps oraz dedykowanych mu utworów: Z. Bujarskiego, M. Chyrzyńskiego, M. Jabłońskiego, K. Meyera, M. Negreya, T.J. Opałki, A. Walacińskiego i W. Widłaka). W trakcie swoich studiów brał udział w klasie interpretacji dzieł kameralnych prof. Krzysztofa Pendereckiego, przygotowując utwory pod kierunkiem kompozytora w Akademii Muzycznej w Krakowie. Występował w takich salach jak: Carnegie Hall, Palais des Beaux-Arts, Wigmore Hall, St. Martin-in-the-Fields, Salle Cortot, Seoul Arts Center, NCPA w Mumbaju i Palacio de Bellas Artes w Meksyku. W 2005 roku na koncercie inaugurującym powstanie fundacji im. Królowej Elżbiety wykonywał koncert Mozarta z English Chamber Orchestra. Nagrywał dla Radia i Telewizji wielu krajów europejskich. Jest aktywnie zaangażowany w promocję muzyki polskiej w kraju i za granicą dokonując licznych odkryć i prawykonań utworów kompozytorów polskich XIX i XX wieku. Dzięki jego inicjatywie doszło m.in. do wydania i prawykonania Koncertu fortepianowego na lewą rękę Aleksandra Tansmana oraz dzieł Jadwigi Sarneckiej. Jest autorem opracowań jej utworów fortepianowych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Od roku 2013 jest redaktorem edycji dzieł fortepianowych kompozytorów polskich dla wydawnictwa Eufonium, gdzie był autorem pierwszych wydań zbiorowych utworów m.in. Juliusza Wertheima i Eugeniusza Pankiewicza. Dokonał przekładu na język polski i zainicjował (z J. Kalinowskim) wydanie przez Akademię Muzyczną w Krakowie Pism wybranych Zygmunta Stojowskiego. Jest członkiem Polskiej Akademii Fonograficznej oraz Towarzystwa im. Ferenca Liszta.