MUZYK ZAWODOWY. MIĘDZY SZTUKĄ, EDUKACJĄ I ZARZĄDZANIEM Powiększ do pełnego rozmiaru

MUZYK ZAWODOWY. MIĘDZY SZTUKĄ, EDUKACJĄ I ZARZĄDZANIEM

42,00 zł

Muzyk zawodowy. Między sztuką, edukacją i zarządzaniem

red. Małgorzata Sternal

Kraków 2017, objętość: 232 strony, format: B5, ISBN 978-83-62743-55-1

Professional musician. Between art, education and management

red. Małgorzata Sternal

Kraków 2017, objętość: 179 stron, format: B5, ISBN 978-83-62743-56-8

Obie książki sprzedawane łącznie.

 

Zawartość książki Muzyk zawodowy. Między sztuką, edukacją i zarządzaniem:

Od redakcji

Rineke Smilde, Muzycy w XXI wieku – zmiana perspektyw

 

DROGI ZAWODOWE

Barbara Kamińska, Maria Manturzewska, Pierwsze polskie badania psychologiczne nad zawodem muzyka

Jerzy Łysiński, Status i sytuacja zawodowa artysty-muzyka we współczesnej Polsce

Barbara Jabłońska, Socjologia muzyki w kontekście problematyki ról zawodowych muzyków

Joanna Jemielnik, Drogi kariery zawodowej współczesnych muzyków a założenia wzoru biografii „szkoła-estrada”

Monika Waligóra, Małgorzata Tęczyńska-Kęska, Muzyk – artysta – pedagog. Droga zawodowa i rozwój artystyczny nauczyciela przedmiotów muzycznych w szkolnictwie wyższym

 

WYZWANIA I ZAGROŻENIA

Aleksandra Jacukowicz, Zagrożenia psychospołeczne i stres zawodowy w grupie muzyków

Julia Kaleńska-Rodzaj, Emocjonalne aspekty występowania. Praca z emocjami jako podstawa psychologicznego przygotowania muzyka do występu

 

KONTEKSTY NIEOCZYWISTE

Małgorzata Sternal, Dyrygent a zarządzanie organizacją artystyczną

Ewa Klimas-Kuchtowa, Znaczenie przedsiębiorczości w karierze muzyka

Sylwia Makomaska, „Znów czuję świat...” Muzyk/muzykolog w terapii pacjentów z chorobami onkologicznymi

Łukasz Gaweł, Wydarzenia muzyczne w kontekście zarządzania dziedzictwem kulturowym

Abstracts

 

Zawartość książki Professional musician. Between art, education and management:

Introduction

Rineke Smilde, Musicians in the 21st Century – Changing Perspectives

 

ON THE PROFESSIONAL PATH

Stella Kaczmarek, The professional paths of musicians graduating from college in Europe. The cases of Germany, England and Poland

Sanja Petričić, The managerial and artistic leadership roles of the orchestra conductor in contemporary society

Aleksandra Jacukowicz, Psychosocial risk and occupational stress among musicians

 

NEW EDUCATION CONTEXTS

Anna Maria Ranczakowska-Ljutjuk, Kristina Kuznetsova-Bogdanovits, Kaari Kiitsak-Prikk, Growing individuals – contemporary entrepreneurial education at the Estonian Academy of Music and Theatre. Building professional identities and career development for creatives in arts universities

Magdalena Grajter, The aural education of a professional musician in present terms

 

UNCHARTED TERRITORIES

Piotr Firych, Emerging opportunities for musicians? Social media as a tool for personal branding and self-promotion

Sylwia Makomaska, “I can feel the world again…” Musician/musicologist in therapeutic projects for oncological patients

Małgorzata Sternal, Musicians as managers – challenges for education