Teresa Malecka SŁOWO, OBRAZ I DŹWIĘK W TWÓRCZOŚCI MODESTA MUSORGSKIEGO Powiększ do pełnego rozmiaru

Teresa Malecka SŁOWO, OBRAZ I DŹWIĘK W TWÓRCZOŚCI MODESTA MUSORGSKIEGO

Książka jest dostępna w formie elektronicznej (plik PDF) do bezpłatnego pobrania pod adresem: https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/musorgski.pdf

Więcej szczegółów

Tylko online

0,00 zł

Dodaj do koszyka
Teresa Malecka, Słowo, obraz i dźwięk w twórczości Modesta Musorgskiego
 

Książka jest dostępna w postaci pliku PDF do bezpłatnego pobrania pod adresem:

https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/musorgski.pdf


Kraków 1996, objętość 160 stron, format B5, wklejki kredowe kolorowe
ISBN 83-901888-8-0

Książka stanowi ujęcie monograficzne twórczości Musorgskiego, z wyraźnym uwzględnieniem związków jego muzyki z kulturą, historią i sztuką rosyjską. Prezentowane w pracy dzieła kompozytora reprezentują wszystkie gatunki przez niego uprawiane.I. Wprowadzenie

Musorgski i jego czasy (Relacja „Rosja – Europa” w czasach Musorgskiego, Prądy filozoficzne, Narodziny Rosyjskiej Szkoły Narodowej, Musorgski w kręgu artystów)
Autorefleksje kompozytora
Światopogląd
Założenia estetyczne

II. Dzieło Modesta Musorgskiego

1. Liryka wokalna:
A. W izbie dziecięcej. Świat dziecka w perspektywie realizmu subiektywnego
B. Bez słońca. Liryka miłości odrzuconej i beznadziejnej; C. Pieśni i tańce śmierci. Topos tańca śmierci w wersji rosyjskiej

2. Muzyka instrumentalna:
A. Obrazki z wystawy. O inspiracjach plastycznych w muzyce

3. Opera i dramat muzyczny:
A. Borys Godunow. Rosja – Polska. Lud i postaci indywidualne. Tekst dramatu muzycznego. Typy wypowiedzi wokalnej. Rosyjskość – polskość,Geneza problemu Rosja – Polska
B. Chowańszczyzna. Okrucieństwo czy nadzieja. Dwubiegunowość kultury rosyjskiej, Elementy historii Rosji czasów Piotra I, Geneza Chowańszczyzny. Fabuła

III. Przesłanie

Dzieło wyrazem światopoglądu kompozytora
Syndrom muzyczny Musorgskiego
Musorgski jako prekursor muzyki XX wieku:
A. Intonacja mowy jako zasada kształtowania wypowiedzi wokalnej;
B. Zderzenie systemów tonalnych;
C. Antykonwencjonalne budowanie formy.

 Bibliografia.

Konspekt.