W KRĘGU MUZYKI LITEWSKIEJ Powiększ do pełnego rozmiaru

W KRĘGU MUZYKI LITEWSKIEJ

Ostatnie egzemplarze!

15,75 zł

W kręgu muzyki litewskiej, Rozprawy, szkice i materiały. Redakcja: Krzysztof Droba
 

Kraków 1997, format A5, objętość: 254 stron, ISBN 83-87182-05-2
Tom utrwala pewien fragment muzycznych kontaktów polsko-litewskich zapoczątkowanych w 1977 roku przez K. Drobę na Festiwalu „Młodzi Muzycy Młodemu Miastu” w Stalowej Woli, a kontynuowanych przez krakowskie środowisko teoretyków muzyki i kompozytorów. Teksty pochodzące z lat 1985-97, wygłaszane były na Polsko-Litewskich Konferencjach Muzykologicznych w Krakowie i w Wilnie.

Zawartość:

 
Od redaktora


I. STUDIA, INTERPRETACJE, ARTYKUŁY

D. Mirka, Idea korespondencji w poemacie symfonicznym „Morze” Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa

R. Goštautiene, Uwagi o recepcji twórczości Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa

M. Janicka-Słysz „Muzyka dla Sandomierza” Feliksasa Bajorasa: „pieśń bez słów”

M. Janicka-Słysz, „Trzy Sonety” Broniusa Kutavičiusa – muzyka z poezji Adama Mickiewicza

E. Siemdaj, „Monogramme” O. Narbutaite

S. Kosz, „Resignatio” – pieśń Mindaugasa Urbaitisa do słów Czesława Miłosza

R. Gaidamavičiute, Znaczenie i wpływ nietradycyjnego myślenia Broniusa Kutavičiusa, Osvaldasa Balakauskasa i Feliksasa Bajorasa na kształtowanie się nowego oblicza muzyki litewskiej

K. Droba, Młoda muzyka litewska

D. Budraityte, Młoda muzyka litewska w latach osiemdziesiątych - i później

II. ROZPRAWY

O. Balakauskas, Dodekatonika

D. Mirka, Postscriptum: piękno „Dodekatoniki”

III. ARCHIWUM

K. Bacewicz, Wspomnienia o bracie Vytautasie Bacevičiusie

IV. DOKUMENTACJA POLSKO-LITEWSKICH KONFERENCJI MUZYKOLOGICZNYCH (sprawozdania)