KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI MUZYKI. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY Powiększ do pełnego rozmiaru

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI MUZYKI. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

10,50 zł

Kształcenie nauczycieli muzyki. Stan obecny i perspektywy.
Redakcja: Jerzy Kurcz
Kraków 1999, objętość: 108 stron, format B5, ISBN 83-87182-14-1
Publikacja jest syntezą wyników badań przeprowadzonych przez Katedrę Badań Muzyczno-Edukacyjnych Akademii Muzycznej w Krakowie w ramach projektu pt. Opracowanie modelu kształcenia nauczycieli muzyki i plastyki – w części dotyczącej Muzyki.
Zawartość: 
WSTĘP
I.
A. Analiza celów i form kształcenia nauczycieli muzyki w systemie wyższych szkół pedagogicznych i uniwersytetów (na podstawie Raportu z badań: A. Białkowski, M. Przychodzińska)
B. Analiza efektywności kształcenia muzycznego studentów na kierunkach: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne w wyższych szkołach pedagogicznych i uniwersytetach (na podstawie Raportu z badań: A. Wilk)
II. Analiza celów i form kształcenia nauczycieli muzyki w systemie wyższego szkolnictwa muzycznego (na podstawie Raportu z badań: Z. Konaszkiewicz)
III. Analiza celów i form kształcenia nauczycieli muzyki w systemie kolegiów nauczycielskich (na podstawie Raportu z badań: J. Szymkat)
IV. Analiza modeli kształcenia nauczycieli muzyki w innych krajach (na podstawie Raportu z badań: W. Jankowski)
V.
A. Określenie funkcji przedmiotu Muzyka w działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły podstawowej i średniej (na podstawie Raportu z badań: Z. Burowska, A. Wilk)
B. Rola multimediów w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży szkolnej (na podstawie Raportu z badań: J. Zathey)
VI. Określenie przesłanek psychologicznych i socjologicznych postaw i oczekiwań młodzieży w odniesieniu do muzyki w szkole (na podstawie Raportu z badań: B. Kamińska, M. Manturzewska)
PODSUMOWANIE