MAREK STACHOWSKI I JEGO MUZYKA Powiększ do pełnego rozmiaru

MAREK STACHOWSKI I JEGO MUZYKA

31,50 zł

Marek Stachowski i jego muzyka.
Redakcja: Leszek Polony.
Kraków 2007, objętość: 267 stron, format B5, ISBN 978-83-87182-72-4
 
Zawartość:


Wstęp

I. Idee, fascynacje, inspiracje

Krzysztof MEYER, Muzyczne fascynacje Marka Stachowskiego

Andrzej HEJMEJ, Literackie inspiracje kompozytora

Danuta GWIZDALANKA, Tradycje antyczne i śródziemnomorskie w muzyce Marka Stachowskiego

Maciej JABŁOŃSKI, Twórczość Marka Stachowskiego w kontekście fenomenu polskiej szkoły kompozytorskiej

Krzysztof GUCZALSKI, Znaczenie w muzyce – próba typologii immanentnej

II. Twórca i jego świat

Dyskusja okrągłego stołu. Prowadzenie: Mieczysław Tomaszewski. Udział biorą: Leszek Polony, Krystyna Moszumańska-Nazar, Zbigniew Bujarski, Krzysztof Meyer, Adam Walaciński

III. Dzieło. Analizy i interpretacje

Adam WALACIŃSKI, Kwartety smyczkowe z „Divertimentem” i „Sinfoniettą” w tle

Monika MRÓZEK, „Poeme sonore”. Idee muzyki kolorowej i dynamicznej

Kinga KIWAŁA, Motet „Jubilate Deo”. Muzyczna interpretacja sakralnego słowa

Agnieszka DRAUS, „Ptaki” na sopran i cztery instrumenty. W kręgu relacji słowa i muzyki

Monika MAZUR, „Madrigali dell'estate”: wybrane relacje słowa i dźwięku

Maria KLAJN, „Ody safickie”. Z inspiracji kulturą antyku

Kazimierz PŁOSKOŃ, „Koncert wiolonczelowy”. W kręgu muzyki koncertującej

Karolina PECZKIS, „Recitativo e preghiera” – próba interpretacji hermeneutycznej

Leszek POLONY, Tryptyk symfoniczny „Z księgi nocy”. Próba interpretacji hermeneutycznej

Ewa SIEMDAJ, „Miroir du Temps”. Konteksty i znaczenia

Mieczysław TOMASZEWSKI, Prostota, światło i głębia. W zamyśleniu nad muzyką Marka Stachowskiego

IV. Marek Stachowski jako pedagog kompozycji

Dyskusja okrągłego stołu. Prowadzenie: Krzysztof Szwajgier. Udział biorą: Henryk Botor, Marcel Chyrzyński, Maciej Jabłoński, Szczepan Tesarowicz, Wojciech Widłak, Wojciech Ziemowit Zych, Michał Pawełek, Danuta Gwizdalanka, Zbigniew Bujarski, Krzysztof Meyer, Leszek Polony, Mariusz Dubaj, Teresa Malecka, Maria Szmyd-Dormus, Regina Chłopicka

Indeks nazwisk

Marek Stachowski w fotografii