Maria Seremet AFEKT W SZTUCE WOKALNEJ. Powiększ do pełnego rozmiaru

Maria Seremet AFEKT W SZTUCE WOKALNEJ.

Ostatnie egzemplarze!

26,25 zł

Maria Seremet, Afekt w sztuce wokalnej. Interpretacja arii altowych z Pasji według św. Mateusza Jana Sebastiana Bacha w kontekście retoryki muzycznej.
 

Kraków 2011, objętość: 172 strony, format: B5, ISBN 978-83-62743-03-2
Praca habilitacyjna Nr 12 Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Krakowie

Zawartość: 

Wstęp

Rozdział I. Aria – rekonesans historyczny

1. Definicja pojęcia aria

2. Aria – etymologia pojęcia i geneza

3. Od prostych form do arii da capo

Rozdział II. Afekt, retoryka, figura

1. Teoria afektów doby baroku

2. Afekt a tonacja według Charpentiera, Matthesona, Rameau i Schubarta

3. Retoryka – główne założenia i cele

4. Figury retoryczno-muzyczne na przykładzie Pasji według św. Mateusza

a. Zarys historyczny i klasyfikacja figur

b. Przykłady figur retorycznych w Pasji

Rozdział III. Pasja według św. Mateusza

1. Gatunek pasji w perspektywie historycznej

a. Pasja chorałowa

b. Pasja wielogłosowa

c. Pasja kantatowo-oratoryjna

2. Pasja według św. Mateusza – geneza

3. Struktura dzieła

a. Plan formalny

b. Plan fakturalny

c. Plan tonalny

d. Narracja

4. Układ arii altowych w planie makroformalnym Pasji

Rozdział IV. Arie altowe w Pasji według św. Mateusza w kontekście retoryki muzycznej – analiza i interpretacja

1. Aria Buß und Reu (6)

2. Aria Ach, nun ist mein Jesus hin (30)

3. Aria Erbarme dich (39)

4. Aria Sehet, Jesus hat die Hand (60)

Rozdział V. Współczesne tendencje w wykonawstwie Pasji według św. Mateusza

1. Współczesna emisja wokalna a estetyka głosu ludzkiego w czasach Jana Sebastiana Bacha

2. Koncepcje dotyczące wokalnej obsady w Pasji i jej wpływ na retoryczną wymowę dzieła

Podsumowanie

Summary

Bibliografia

Indeks nazwisk

Opis płyty