Karol Wojtyła - Jan Paweł II MUZYKA WOBEC POEZJI I NAUCZANIA KAROLA WOJTYŁY I JANA PAWŁA II. TOM I Powiększ do pełnego rozmiaru

Karol Wojtyła - Jan Paweł II MUZYKA WOBEC POEZJI I NAUCZANIA KAROLA WOJTYŁY I JANA PAWŁA II. TOM I

15,00 zł

Karol Wojtyła – Jan Paweł II, Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Tom I. Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Muzyka. Antologia tekstów. Wydanie drugie poprawione i rozszerzone
Wybór i opracowanie Dariusz Radziechowski, seria pod redakcją Teresy Maleckiej i Kingi Kiwały.
Kraków 2015, objętość: 284 strony, format: B5, ISBN 978-83-62743-42-1

Zawartość:
Od redakcji (Kinga Kiwała, Teresa Malecka)
Wprowadzenie (Dariusz Radziechowski)
Wykaz skrótów
Inwentarz chronologiczny
KAROL WOJTYŁA
I. Poezje
1. Renesansowy psałterz (Księga słowiańska) (1938-1939 r.)
1.1. Mousike (Symfonia) [1]
1.2. Mousike (Symfonia) [2]
1.3. Magnificat – Hymn
1.4. Ballada wawelskich arkad (poemat symfoniczny)
2. Harfiarz (1939 r.)
3. Myśląc Ojczyzna (Kraków, 1974 r.)
II. Listy
4. List do Mieczysława Kotlarczyka ([Kraków], 14 listopada 1939 r.)
III. Homilie i przemówienia
5. Ewangelia a sztuka. Rekolekcje dla artystów (Kraków, 16-18 kwietnia 1962 r.)
6. Homilia do artystów, poetów, pisarzy (Jasna Góra, 23 stycznia 1977 r.)
7. Kościół a sprawy kultury w Polsce (1977 r.)
8. Kazanie podczas inauguracji X Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej "Sacrosong 78" (Jasna Góra, 17 września 1978 r.)
JAN PAWEŁ II
IV. Encykliki i Listy apostolskie
9. List apostolski "Vicesimus quintus annus" w 25. rocznicę ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej "Sacrosanctum Concilium" (Rzym, 4 grudnia 1988 r.)
10. List apostolski o świętowaniu niedzieli "Dies Domini" (Watykan, 31 maja 1998 r.) 
11. Encyklika o Eucharystii w życiu Kościoła "Ecclesia de Eucharistia" (Rzym, 17 kwietnia 2003 r.) 
12. List apostolski "Spiritus et Sponsa" z okazji 40. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o liturgii świętej "Sacrosanctum Concilium" (Watykan, 4 grudnia 2003 r.)
V. Listy
13. List do Kardynała Volk z okazji 800. rocznicy śmierci św. Hildegardy (Watykan, 8 września 1979 r.)
14. List z okazji 400-lecia śmierci Giovanniego Pierluigiego da Palestriny (Watykan, 2 lutego 1994 r.)

15. List do artystów (Watykan, 4 kwietnia 1999 r.)

16. List z okazji 70. urodzin prof. Henryka Mikołaja Góreckiego (Watykan, 26 września 2003 r.)

17. List "Mosso dal vivo desiderio" z okazji 100. rocznicy motu proprio o muzyce sakralnej "Tra le Sollicitudini" (Rzym, 22 listopada 2003 r.) 
VI. Homilie i przemówienia
18. Dzieło sztuki w swej inspiracji jest religijne (Watykan, 9 lutego 1979 r.)
19. Zawsze wyśpiewujcie radość! (Do dzieci z Piccolo Coro dell'Antoniano, Watykan, 14 maja 1979 r.)
20. Pełne szacunku pozdrowienie dla wszystkich artystów kraju (Po koncercie wykonanym przez Chicago Symphony Orchestra, Chicago, 5 października 1979 r.)
21. Muzyka sakralna - wyrazem chrześcijańskiego dziedzictwa kulturalnego (Do Stowarzyszenia Świętej Cecylii, Watykan, 21 września 1980 r.)
22. Znaczenie muzyki kościelnej w służbie liturgii (Do Chóru Papieskiego, Watykan, 18 kwietnia 1981 r.)
23. Zmartwychwstanie jest modelem miłości, która się poświęca (Do członków Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej, Watykan, 30 kwietnia 1981 r.)
24. Cappella Cracoviensis (Watykan, 8 maja 1981 r.)
25. Odwieczna droga muzyki kościelnej (Koncert na cześć Ojca Świętego, Watykan, 17 października 1981 r.)
26. Koncert muzyki symfonicznej młodych artystów europejskich dla Papieża (Castel Gandolfo, 10 sierpnia 1982 r.)
27. Poszanowanie wolności: obrona wartości ludzkich i duchowych każdej kultury (Do Conferedation Internationale des Societes d'Auteurs et Compositeurs, Watykan, 8 października 1982 r.)
28. Świat kultury i sztuki jest powołany do budowania człowieka (Przemówienie po wysłuchaniu koncertu w "La Scali", Mediolan, 21 maja 1983 r.)
29. Koncert Orkiestry Włoskiego Radia na cześć Papieża (Watykan, 21 października 1983 r.)
30. Muzyka sakralna niech będzie prawdziwą sztuką (Homilia podczas Mszy świętej dla Stowarzyszenia Świętej Cecylii, Watykan, 25 września 1983 r.)
31. Błogosławiony Fra Angelico - sztuka jako droga doskonałości (Homilia, Rzym, 18 lutego 1984 r.)
32. Niech mowa sztuki będzie echem boskiego Logos (Spotkanie ze światem sztuki i kultury w teatrze "La Fenice", Wenecja, 16 czerwca 1985 r.)
33. Natchnienie i zgorszenie (Msza święta dla Scholae Cantorum, Watykan, 29 września 1985 r.)
34. Doceniać dawną spuściznę muzyczną tworząc nowe formy zdolne wyrazić sacrum (Inauguracja nowej siedziby Instytutu Muzyki Sakralnej, Rzym, 21 listopada 1985 r.)
35. Sztuka muzyczna: wezwanie do medytacji piękna (Do Filarmonica di Cannobio, Watykan, 17 maja 1986 r.)
36. Muzyka: narzędzie jedności między ludami i kulturami (Do artystów Teatro Comunale z Genui, Watykan, 19 czerwca 1986 r.)
37. Muzyka łączy ludzi i uszlachetnia (Audiencja dla Akademickiego Chóru im. Ivana Gorana Kovacicia z Zagrzebia, Watykan, 17 stycznia 1987 r.)
38. Powierzam wam odpowiedzialność za wkład do godności i chwały kultu Bożego (Do uczestników Międzynarodowego Kongresu "Pueri Cantores", Watykan, 31 grudnia 1987 r.)
39. Muzyka jest wyrazem Bożego piękna (Koncert w Auli Pawła VI, Watykan, 3 grudnia 1988 r.)
40. Muzyka bardziej niż inne dziedziny sztuki mówi o sprawach świętych i Bożych (Do uczestników chóru Harmonici Cantores, Watykan, 23 grudnia 1988 r.)
41. Trzeba wspólnie pracować, aby przywrócić siłę i stabilność zagrożonego daru pokoju (Do członków Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile z Lanciano, Castel Gandolfo, 17 sierpnia 1989 r.)
42. Zmartwychwstanie gorącym pragnieniem człowieka (Na zakończenie koncertu symfonicznego przygotowanego przez RAI, Watykan, 11 listopada 1989 r.)
43. Refleksja o „cierpieniu człowieka” w wieku XX (Na zakończenie koncertu przygotowanego przez Accademia Musicale Ottorino Respighi, Castel Gandolfo, 29 lipca 1990 r.)
44. Przesłanie muzyki, które niesie w świat, pomaga rozwijać uczucia solidarności (Do Associazione Amici della Musica z Lanciano, Castel Gandolfo, 16 sierpnia 1990 r.)
45. Koncert w Auli Pawła VI (Watykan, 27 października 1990 r.)
46. Młodzi świadkowie pokoju także poprzez muzykę (Do muzyków orkiestry symfonicznej Jeunes de la Mediterranee, Castel Gandolfo, 7 sierpnia 1991 r.)
47. Uczucia estetyczne i religijne ułatwiają drogę w kierunku Absolutu (Wykonanie Requiem Mozarta z okazji 200-lecia jego śmierci, Watykan, 5 grudnia 1991 r.)
48. Płynące z muzyki przesłanie pokoju i światowego braterstwa (Do komitetu zarzadzającego Fundacją Orfeo Catala-Palau de la Musica, Watykan, 16 marca 1992 r.)
49. Wasza muzyka niech będzie zawsze okazją do podniesienia na duchu (Do chóru Puccini, Watykan, 4 kwietnia 1992 r.)
50. Muzyka świadectwem pokoju dla Europy bardziej zjednoczonej i bardziej solidarnej (Do młodych muzyków na zakończenie koncertu przygotowanego przez Accademia Musicale Ottorino Respighi, Castel Gandolfo, 1 sierpnia 1993 r.)
51. Promocja kultury autentycznie europejskiej jest pilnym i koniecznym zadaniem naszych czasów (koncert przygotowany przez sześciu młodych muzyków rosyjskich, Castel Gandolfo, 26 sierpnia 1993 r.)
52. W służbie uświęcania i miłości (Przemówienie na zakończenie koncertu w Auli Pawła VI, Watykan, 16 października 1993 r.)
53. Jesteście prawdziwymi posłańcami harmonii i pokoju (Do uczestników XXVI Międzynarodowego Kongresu "Pueri Cantores", Watykan, 31 grudnia 1993 r.)
54. Poszukiwanie większej harmonii między narodami musi się opierać na wspólnych korzeniach duchowych i kulturalnych (Do członków Accademia Musicale Ottorino Respighi, Castel Gandolfo, 31 lipca 1994 r.)
55. Sztuka, która przemawia (Przemówienie na zakończenie koncertu Orkiestry Filharmonii Krakowskiej, Castel Gandolfo, 30 lipca 1995 r.)
56. Dar dla człowieka (Koncert w Auli Pawła VI, Watykan, 31 października 1996 r.)
57. Chrystus jedyną drogą człowieka (Spotkanie z młodzieżą, Bolonia, 27 września 1997 r.)
58. Harmonia muzyki jest zaproszeniem do kontemplacji wiecznego piękna Boga (Przemówienie na zakończenie koncertu zorganizowanego przez Academia Musicae Pro Mundo Uno z Rzymu, Castel Gandolfo, 2 sierpnia 1998 r.)
59. Wymowne świadectwo jedności kulturalnej i duchowej Europy, w której tradycja chrześcijańska ofiarowała i nadal ofiarowuje podstawowy wkład (Pozdrowienie po koncercie zorganizowanym przez Fundację Lucchini z Brescii w 150. rocznicę śmierci Chopina, Castel Gandolfo, 12 września 1999 r.)
60. Wasza obecność jest dla Kościoła wezwaniem do przeżywania Wielkiego Jubileuszu ze śpiewem i dziękczynieniem (Audiencja dla uczestników Kongresu Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores", Watykan, 31 grudnia 1999 r.)
61. Jesteśmy dziećmi Boga Stwórcy (Przemówienie na zakończenie koncertu w Auli Pawła VI, Watykan, 18 maja 2000 r.)
62. Kryterium, które musi inspirować każdą kompozycję oraz wykonanie śpiewu i muzyki sakralnej, jest piękno, które zaprasza do modlitwy (Do Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w 90. rocznicę powstania, Watykan, 19 stycznia 2001 r.)
63. Podczas Wielkiego Jubileuszu, śpiew gregoriański, polifonia, hymny ludowe dały wspaniały wkład w jedność serc w wierze i miłości (Do uczestników Międzynarodowego Kongresu Muzyki Sakralnej zorganizowanego przez Papieską Radę do spraw kultury, Watykan, 27 stycznia 2001 r.)
64. W oczekiwaniu na Księcia Pokoju (Koncert w Auli Pawła VI, Watykan, 7 grudnia 2001 r.)
65. Czerpać z dziedzictwa wartości ludzkich i chrześcijańskich przeszłości Europy, aby budować przyszłość pełną nadziei i pokoju (Słowa wdzięczności na zakończenie koncertu zorganizowanego z okazji 25-lecia pontyfikatu w Auli Pawła VI, Watykan, 17 października 2003 r.)
66. Młoda męczennica Cecylia zaprasza, by „czujnie kroczyć na spotkanie z Chrystusem, rozweselając ziemską pielgrzymkę radością pieśni i muzyką” (Słowa podziękowania na zakończenie koncertu zorganizowanego przez Włoskie Stowarzyszenie Świętej Cecylii w 100. rocznicę motu proprio "Tra le Sollecitudini" św. Piusa X, Watykan, 22 listopada 2003 r.)
67. Idźmy drogą pojednania i pokoju (Przemówienie na zakończenie koncertu w Auli Pawła VI, Watykan, 17 stycznia 2004 r.)
68. Zaangażowanie w dziedzinie muzyki sakralnej tworzy cenny wkład w realizację reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II (Przemówienie do członków Rady Zarządu Międzynarodowej Federacji "Pueri Cantores" oraz uczestników Międzynarodowego Zjazdu Włoskiego Stowarzyszenia Świętej Cecylii, Castel Gandolfo, 4 września 2004 r.)
69. W codziennym życiu spotykajcie Chrystusa (Międzynarodowy Kongres UNIV 2005, Watykan, 21 marca 2005 r.)
VII. Audiencje generalne i modlitwy niedzielne
70. Modlitwa niedzielna z Papieżem: "Akathistos" (Watykan, 8 kwietnia 1984 r.)
71. Modlitwa niedzielna z Papieżem: "Pieśń nowa" (Watykan, 8 grudnia 1984 r.)
72. Od zarania życia aż do zachodu słońca wznosi się śpiew inwokacji do Maryi (Anioł Pański z "Pueri Cantores", Watykan, 1 stycznia 1988 r.)
73. Duch Święty sprawcą naszej modlitwy (Audiencja generalna, Watykan, 17 kwietnia 1991 r.)
74. Maryja w "Magnificat" wielbi wielkie dzieła Boże (Audiencja generalna, Watykan, 6 listopada 1996 r.)
75. Psalm 33 – hymn ku czci Bożej Opatrzności (Audiencja generalna, Watykan, 8 sierpnia 2001 r.)
76. Psalm 150 – chwalcie Pana (Audiencja generalna, Watykan, 26 lutego 2003 r.)
77. Pieśń Ap 15, 3–4 – hymn uwielbienia (Audiencja generalna, Watykan, 23 czerwca 2004 r.)
VIII. Watykańskie spotkania z Polakami
78. Polski opłatek u Ojca Świętego (Watykan, 24 grudnia 1980 r.)
79. Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Śląskiego u Papieża (Castel Gandolfo, 30 lipca 1982 r.)
80. Kultura miejscem spotkania Narodu z samym sobą (Pielgrzymka polskich artystów u Papieża, Castel Gandolfo, 22 lipca 1985 r.)
81. Polish spirituels (Spotkanie z młodzieżą, Castel Gandolfo, 19 lipca 1986 r.)
82. Świadectwo pieśni (Spotkanie z młodzieżą, Castel Gandolfo, 27 lipca 1986 r.)
83. Wieczór polskich kolęd w Watykanie (Watykan, 1 stycznia 1987 r.)
84. Słowa Ojca Świętego do członków Filharmonii Narodowej w Warszawie (Audiencja, Watykan, 23 marca 1987 r.)
85. Kiedy ludzie zaczynają wspólnie śpiewać (Castel Gandolfo, 24 lipca 1987 r.)
86. Żeby żaden obszar kultury nie leżał odłogiem (Do pielgrzymów polskich, Castel Gandolfo, 31 sierpnia 1987 r.)
87. Śpiewajmy kolędy (Spotkanie z Polakami w Auli Pawła VI, Watykan, 23 grudnia 1996 r.)
IX. Wspomnienia
88. Wstańcie, chodźmy! (2004 r.)
Posłowie. "De musica": wątki muzyczne w twórczości i nauczaniu Karola Wojtyły/Jana Pawła II (Dariusz Radziechowski)