Kinga Kiwała DZIEŁO SYMFONICZNE W PERSPEKTYWIE POLSKICH KONCEPCJI FENOMENOLOGICZNYCH. LUTOSŁAWSKI. GÓRECKI. PENDERECKI Powiększ do pełnego rozmiaru

Kinga Kiwała DZIEŁO SYMFONICZNE W PERSPEKTYWIE POLSKICH KONCEPCJI FENOMENOLOGICZNYCH. LUTOSŁAWSKI. GÓRECKI. PENDERECKI

31,50 zł

Kinga Kiwała, Dzieło symfoniczne w perspektywie polskich koncepcji fenomenologicznych. Lutosławski. Górecki. Penderecki.

Kraków 2013, 468 stron, format B5, ISBN 978-83-62743-14-8

Zawartość: 

Uwagi wstępne

WPROWADZENIE

1. Geneza i początki rozwoju fenomenologii

2. Główne rysy fenomenologii polskiej

Część pierwsza

MUZYKA. ANALIZA I INTERPRETACJA SYMFONII
 

Symfonia polska 1945-2010. Zarys problematyki

I.   Henryk Mikołaj Górecki, II Symfonia „Kopernikowska”

1. Geneza. Źródła inspiracji

2. Uwagi analityczne

2.1.  Tekst słowny

2.2.  Muzyka

3. Interpretacja

3.1.  Funkcja symboliczna formy

3.2.  Relacja słowo-dźwięk. Wyróżnione słowa i zwroty tekstu. Quasi-retoryka

3.3.  Funkcja cytatu. Tradycja ludowa i religijna

II.  Krzysztof Penderecki, II Symfonia „Wigilijna”

1. Geneza. Kontekst historyczno-stylistyczny

2. Uwagi analityczne

3. Interpretacja. Funkcja cytatu i reminiscencji. Semantyka i symbolika dzieła

III. Witold Lutosławski, IV Symfonia

1. Geneza. Miejsce dzieła w drodze twórczej kompozytora

2. „System” twórcy

3. IV Symfonia w kontekście „systemu”

4. Interpretacja. IV Symfonia – styl późny czy ostatni?

4.1.  Styl późny w teorii sztuki

4.2.  Przewartościowania poglądów estetycznych Lutosławskiego w świetle jego autorefleksji

4.3.  Elementy „stylu późnego” w IV Symfonii

Część druga

FENOMENOLOGIA. KONCEPCJE – INTERPRETACJE SYMFONII  

I.   Dzieło muzyczne jako przedmiot intencjonalny.
Roman Ingarden

1. Koncepcja filozoficzno-estetyczna

1.1.  Ontologia

1.2.  Aksjologia

1.2 1. Sposób istnienia i struktura wartości

1.2.2. Wartości artystyczne i estetyczne

1.2.3. Jakości metafizyczne

1.3.  Struktura i sposób istnienia utworu muzycznego

1.3.1. Czym utwór muzyczny nie jest?

1.3.2. Cechy konstytutywne utworu muzycznego

1.3.3. Sposób istnienia. Całość i tożsamość utworu muzycznego

2. Wybrane dzieła w świetle koncepcji Romana Ingardena

2.1.  Uwagi wstępne

2.2.  Quasi-czasowość

2.2.1. IV Symfonia Witolda Lutosławskiego

2.2.2. II Symfonia „Kopernikowska” Henryka Mikołaja Góreckiego

2.2.3. II Symfonia „Wigilijna” Krzysztofa Pendereckiego

2.3.  Ekspresja i wartość

2.3.1.  II Symfonia „Wigilijna” Krzysztofa Pendereckiego

2.3.2.  IV Symfonia Witolda Lutosławskiego

2.3.3.  II Symfonia „Kopernikowska” Henryka Mikołaja Góreckiego

2.3.4. Wzniosłość w II Symfonii „Kopernikowskiej” Henryka Mikołaja Góreckiego

 2.4. Miejsca niedookreślenia i ich możliwe wypełnienia. Wykonania – analiza porównawcza

2.4.1. II Symfonia „Kopernikowska” Henryka Mikołaja Góreckiego

2.4.2. II Symfonia „Wigilijna” Krzysztofa Pendereckiego

2.4.3. IV Symfonia Witolda Lutosławskiego

II.  Trzy wymiary dzieła sztuki. Władysław Stróżewski

1. Koncepcja filozoficzno-estetyczna

1.1.  Aspekt ontologiczny

1.1.1. Geneza dzieła. Twórczość

1.1.2. Ontyczna struktura dzieła

1.2.  Aspekt semiotyczny i aksjologiczny

1.2.1. Znaczenie i sens dzieła sztuki

1.2.2. Sposób istnienia wartości

1.2.3. Wartości a sztuka. Wartości estetyczne i nadestetyczne

1.3.  Czas piękna – specyfika dzieła muzycznego

2. Wybrane dzieła w świetle koncepcji Władysława Stróżewskiego

2.1.  Uwagi wstępne

2.2.  Aspekt ontologiczny. Dialektyczność

2.2.1. Dialektyczność gatunku

2.2.2. Dialektyczność formy

2.2.3. „Dialektyka zewnętrzności i wewnętrzności” – problem inspiracji

2.2.4. „Momenty dialektyczne” w wybranych dziełach

2.2.5. „Przeciwieństwa zestrojone” – dialektyka świata brzmieniowego w II Symfonii „Wigilijnej” Krzysztofa Pendereckiego

2.3.  Aspekt semiotyczny i aksjologiczny. Sens i wartość 

III. Między fenomenologią a hermeneutyką. Leszek Polony, Bohdan Pociej

1. Leszek Polony

1.1.  Koncepcja estetyczna. Znaczenie i symbol w muzyce

1.2.  „Przestrzeń symboliczna” w II Symfonii „Kopernikowskiej”  Henryka Mikołaja Góreckiego

1.2.1. Środki melodyczne i harmoniczne

1.2.2. Środki fakturalno-instrumentacyjne i dynamiczne 

2. Refleksja Bohdana Pocieja

2.1.  Postawa estetyczna

2.2.  Projekt kontynuacji założeń estetyki Ingardena

2.3.  Problematyka wartości 

IV.  W stronę interpretacji integralnej. Mieczysław Tomaszewski

 1. Koncepcja teoretyczna

1.1.  Koncepcja dzieła muzycznego

1.2.  Metoda interpretacji integralnej

1.2.1. Założenia

1.2.2. Problematyka ekspresji

1.2.3. W stronę wartości

1.3. Problematyka dzieła słowno-muzycznego

1.3.1. Teoria pieśni

1.3.2. Dzieło w perspektywie „antropologicznej”

2. Wybrane dzieła w świetle koncepcji Mieczysława Tomaszewskiego

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Interpretacja integralna

2.2.1. Wybrane symfonie w świetle „modelu sytuacji dzieła muzycznego"

2.2.2. Funkcje dzieła

2.2.3. Wartości fundamentalne i komplementarne

2.3. Teoria dzieła wokalno-instrumentalnego

2.3.1. Dzieło w perspektywie „antropologicznej"

2.3.2. „Związki słowno-muzyczne” w II Symfonii „Kopernikowskiej” Henryka Mikołaja  Góreckiego 

FENOMENOLOGIA WOBEC DZIEŁA MUZYCZNEGO Pytania i odpowiedzi 

Bibliografia

Summary

Indeks osób