Mieczysław Tomaszewski INTERPRETACJA INTEGRALNA DZIEŁA MUZYCZNEGO. REKONESANS Powiększ do pełnego rozmiaru

Mieczysław Tomaszewski INTERPRETACJA INTEGRALNA DZIEŁA MUZYCZNEGO. REKONESANS

Książka jest dostępna w formie elektronicznej (plik PDF) za opłatą 10 zł brutto.

Więcej szczegółów

10,00 zł

Mieczysław Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans
Kraków 2000, stron 160, format B5, ISBN 83-87182-25-7
 

Książka jest dostępna w formie elektronicznej (plik PDF) za opłatą 10 zł brutto.
 
Po wpłacie wysyłamy na adres e-mail login i hasło, które umożliwiają pobranie książki z serweru Akademii Muzycznej. Szczegółowe informacje pod adresem e-mail: wydawnictwo@amuz.krakow.pl lub nr tel.  +48 12 421 31 88.


"Teksty, które złożyły się na tom zatytułowany Interpretacja integralna dzieła muzycznego powstawały w różnym czasie, między rokiem 1979 a 2000. Nie tworzą całości spójnej; stanowią raczej ślad poszukiwań, drogi prowadzącej ku nowemu paradygmatowi muzykologii. Można by go nazwać paradygmatem muzykologii humanitarnej" (z Noty źródłowej Autora).


ZAWARTOŚĆ:
A. PROPOZYCJE TEORETYCZNE:
1. Muzykologia wobec współczesności
2. Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego. Myśli i doświadczenia
3. Ekspresja utworu muzycznego jako przedmiot badań. Rekonesans w sferę twórczości lirycznej "Wieku Uniesień" (Przypomnienia i ustalenia wstępne; Ekspresja przedmiotem badań; Postscriptum)
4. W stronę interpretacji integralnej dzieła muzycznego (Punkt wyjścia: wznieść się na poziom problematyki dzieła; Interpretacja integralna: usłyszeć i odczytać to, co ma nam dzieło do powiedzenia; Parę refleksji końcowych)

B. INTERPRETACJE:
5. Chopina "Scherzo cis-moll" op. 39. Od proweniencji do rezonansu
6. Między "hésitant" a "direct" – Witolda Lutosławskiego poszukiwania drogi własnej (Styl wczesny; Styl dojrzały; Styl późny)

C. ASPEKTY I RELACJE:
7. Kategoria narodowości i jej muzyczna ekspresja
8. Sonorystyczna ekspresywność i alegoryczny symbolizm: symfonia "szkoły polskiej" (Symfonia: zapis poglądu na świat; Wydarzenia historyczne i reakcje twórców; Przemiany i odmiany gatunku, jego funkcje i charaktery)
9. O twórczości zaangażowanej. Muzyka polska 1944-1994 między autentyzmem a panegiryzmem

Nota źródłowa

Spis przykładów nutowych

Indeks nazwisk