Zbigniew Bargielski TANIEC DRWALI Powiększ do pełnego rozmiaru

Zbigniew Bargielski TANIEC DRWALI

21,00 zł

Zbigniew Bargielski

Taniec drwali na klarnet, puzon basowy lub tubę i fortepian

Lumberjacks’ Dance for clarinet, bass trombone or tuba and piano

Redakcja: Emil Wojtacki

Kraków 2013, objętość: 12 stron, format: niestandardowy 235x303mm, ISMN 979-0-801522-11-5 

Taniec drwali został skomponowany w 1989 i oparty jest na trzech melodiach ludowych z austriackiej Styrii. Ich motywy, zrazu eksponowane w postaci niemal burleskowej, poddawane wariacyjnym przekształceniom, wiodą w rejony oddziaływania poprzez barwę i fakturę. Obrazu dźwiękowego dopełnia delikatna preparacja fortepianu. Kompozycja jest dedykowana Miejskiej Szkole Muzycznej w Bruck an der Mur.

Prawykonanie: Arkadiusz Baran (cl), Zdzisław Stolarczyk (tn b), Monika Gardoń-Preinl (pfte), Koncert Prawykonań w ramach 20 Jubileuszowych Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, zorganizowany przez Katedrę Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu oraz Katedrę Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie, 20 maja 2008, Kraków, Aula Florianka.

Lumberjacks’ Dance was composed in 1989 and is based on three folk melodies from the Austrian Styria. Their motifs, initially presented in an almost burlesque form, undergo variation-like transformations thus leading to the regions of influence through colour and texture. The musical image is completed by a delicate preparation of the piano. The composition is dedicated to Musikschule der Stadt Bruck an der Mur.

Premie`re: Arkadiusz Baran (cl), Zdzisław Stolarczyk (tn b), Monika Gardoń-Preinl (pfte), Concert of Premières during the 20th Jubilee Days of Cracovian Composers, organized by the Department of Winds, Percussion and Accordion and the Department of Composition at the Academy of Music in Kraków, May 20, 2008, Cracow, Florianka Concert Hall.