ADAM RIEGER. MUZYKA, PEDAGOGIKA, CIEKAWOŚĆ Powiększ do pełnego rozmiaru

ADAM RIEGER. MUZYKA, PEDAGOGIKA, CIEKAWOŚĆ

Praca jest dostępna w formie elektronicznej (plik PDF) do bezpłatnego pobrania po kliknięciu w poniższy link:

https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/sklep/RIEGER.pdf

Więcej szczegółów

Tylko online

0,00 zł

Dodaj do koszyka

Urszula Gątkowska-Węgrzyn, Stefan Rieger, Anna Rieger-Pratt

Adam Rieger. Muzyka, pedagogika, ciekawość 

Kraków 2015, objętość: 204 strony + wkładka kolorowa 8 stron, format: B5, ISBN 978-83-62743-43-8

Praca jest dostępna w postaci pliku PDF do bezpłatnego pobrania pod adresem:

https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/sklep/RIEGER.pdf

Zawartość:

Wstęp

Część I. Życie i działalność

1.Lata przedwojenne i wojenne

1.  Dzieciństwo i młodość

2.  Studia pianistyczne i humanistyczne

3.  Początki kariery pedagogicznej

4.  Dyrygentura

5.  Działalność organizacyjna, prelekcje, Polskie Radio

6.  Małżeństwo

7.  Muzykologia i magisterium

8.  Grodno

9.  Lata wojenne

10. Wilno

11. Raba Wyżna i Kraków

2.  LATA POWOJENNE

1. Pedagogika

Szkolnictwo muzyczne I stopnia

Państwowe Liceum Muzyczne

Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna

Studium Edytorstwa Muzycznego

Pedagogiczne Credo

2.Działalność w innych dziedzinach

„Ruch Muzyczny”

Śladami Kolberga

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Konferencje, referaty, prelekcje

Odczyty dla cudzoziemców

Klub dyskusyjny

Nagrody i odznaczenia

3. Adam i Maria

Maria Bilińska-Riegerowa (1911-1969)

Muzyczne zmartwychwstanie

4. Ostatnie lata

Część II. Publikacje

1.   PEDAGOGIKA

2.  EDYTORSTWO MUZYCZNE

1. Szkoła czytania nut

2. Polskie Wydawnictwo Muzyczne

3.  MUZYKOLOGIA

4.  INNE PUBLIKACJE, REFERATY

1. Pamięci Bolesława Kona (1906-1936)

2. Krytyka muzyczna

3. Otwarcie na współczesny świat

4. Radio wszechnicą kultury

5. Słuchając Rubinsteina

6. Opracowanie kroniki PWSM

7. Przekład monografii Alfreda Einsteina Mozart – człowiek i dzieło

8. Tłumaczenie Hedleya

5.  TEKSTY NIEPUBLIKOWANE

Część III. Wspomnienia

1.  Mieczysław Tomaszewski

2.  Krzysztof Meyer

3.  Antoni Wit

4.  Kaja Danczowska

5.  Bożena Otfinowska

6.  Anna Spiss

7.  Joanna Wittek

8.  Ewa Michnik-Szynalska

9.  Paweł Przytocki

10. Małgorzata Westrych

11. Adrian Thomas

12. Urszula Gątkowska-Węgrzyn

13. Seminarium Profesor Adam Rieger in memoriam

Summary

Indeks nazwisk