Piotr Kiełbiński DRAMAT MUZYCZNY RYSZARDA WAGNERA PIERŚCIEŃ NIBELUNGA JAKO REALIZACJA ARTYSTYCZNA ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH Powiększ do pełnego rozmiaru

Piotr Kiełbiński DRAMAT MUZYCZNY RYSZARDA WAGNERA PIERŚCIEŃ NIBELUNGA JAKO REALIZACJA ARTYSTYCZNA ZAŁOŻEŃ TEORETYCZNYCH

Praca jest dostępna w formie elektronicznej (plik PDF) do bezpłatnego pobrania po kliknięciu w poniższy link:

Pobierz PDF

Więcej szczegółów

Tylko online

0,00 zł

Dodaj do koszyka

PIOTR KIEŁBIŃSKI

Dramat muzyczny Ryszarda Wagnera Pierścień Nibelunga jako realizacja artystyczna założeń teoretycznych

Praca jest dostępna w formie elektronicznej (plik PDF) do bezpłatnego pobrania po kliknięciu w poniższy link:

Pobierz PDF

Kraków 2015, objętość 249 stron, format A4, plik PDF

ISBN 978-83-62743-36-0

Publikacja została opracowana na podstawie pracy magisterskiej o tym samym tytule, napisanej na kierunku Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność: Teoria Muzyki pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Maleckiej i obronionej w Akademii Muzycznej w Krakowie 15 grudnia 2011 roku.

Spis treści

Wprowadzenie

I. Ryszard Wagner i jego czasy

1. Kultura, myśl filozoficzna i estetyka czasów Wagnera. Szkic

2. Tendencje stylistyczne w operze XIX wieku

3. Życie i twórczość Ryszarda Wagnera

3.1 Kalendarium

3.2. Periodyzacja twórczości operowej

II. Od opery do dramatu muzycznego. Koncepcja teoretyczna Ryszarda Wagnera

1. Krytyka opery tradycyjnej

1.1. Uwagi ogólne

1.2. Relacja miedzy tekstem a muzyką

1.3. Aria

1.4. Melodia

1.5. Chór i balet

1.6. Kompozytorzy

2. Założenia dramatu muzycznego

2.1. Gesamtkunstwerk

2.2. Libretto

2.3. Relacja między głosem wokalnym a orkiestrą

2.4. Okres poetycko-muzyczny

2.5. Motyw przewodni

2.6. Niekończąca się melodia

2.7. Sztuka przejścia

III. Analiza i interpretacja poezji dramatycznej Pierścienia Nibelunga

1. Geneza dzieła

2. Źródła i inspiracje

3. Pierścień Nibelunga wobec mitologii germańskiej

3.1. Złoto Renu

3.2. Walkiria

3.3. Zygfryd

3.4. Zmierzch bogów

4. Struktura dramatu

IV. Muzyka Pierścienia Nibelunga. Realizacja artystyczna

1. Forma

1.1. Podział na akty

1.2. Podział na okresy poetycko-muzyczne

2. Motywy przewodnie

2.1. Uwagi wstępne

2.2. Katalog motywów przewodnich

2.3. Próba typologii motywów przewodnich

3. Harmonia

3.1. Harmonia a okres poetycko-muzyczny

3.2. Próba charakterystyki tonacji

4. Typy wypowiedzi wokalnej

4.1. Recytatyw

4.2. Arioso liryczne

4.3. Arioso dramatyczne

4.4. Pieśń

4.5. Duet

4.6. Ensemble

5. Struktura napięć w dramacie muzycznym

V. Między koncepcją teoretyczną a realizacją artystyczną

Aneks

1. Pierścień Nibelunga – informacje podstawowe

1.1. Złoto Renu

1.2. Walkiria

1.3. Zygfryd

1.4. Zmierzch bogów

2. Wybrana dyskografia Pierścienia Nibelunga

3. Katalog utworów Ryszarda Wagnera

4. Bibliografia pracy

5. Spis ilustracji