ROLA FORTEPIANU W PROCESIE KSZTAŁCENIA MUZYKA-PROFESJONALISTY Powiększ do pełnego rozmiaru

ROLA FORTEPIANU W PROCESIE KSZTAŁCENIA MUZYKA-PROFESJONALISTY

10,50 zł

Rola fortepianu w procesie kształcenia muzyka-profesjonalisty

pod red. Elżbiety Hoffman i Anny Kalarus

Kraków 2016, objętość: 63 strony, format: A5, ISBN 978-83-62743-48-3

Zawartość:

Wstęp od redakcji

Irena Protasewicz, Pianistyczne przygotowanie nowo przyjętych studentów

Hanna Stankiewicz-Jóźwicka, Nauka fortepianu ogólnego dla klawesynistów i organistów w uczelni wyższej z wcześniejszym przygotowaniem pianistycznym – problemy i wyzwania

Marzena Szczepańska-Butler, Fortepian podstawowym narzędziem pracy muzyka

Urszula Gątkowska-Węgrzyn, Kontrowersje wokół przedmiotu fortepian obowiązkowy

Elżbieta Hoffman, Rola przedmiotu fortepian obowiązkowy w kształtowaniu muzyka profesjonalisty

Résumé z dyskusji oraz wypowiedzi prof. dra hab. Andrzeja Pikula na konferencji