TEORIA MUZYKI STUDIA INTERPRETACJE DOKUMENTACJE 2015 ROCZNIK IV NR 7 Powiększ do pełnego rozmiaru

TEORIA MUZYKI STUDIA INTERPRETACJE DOKUMENTACJE 2015 ROCZNIK IV NR 7

10,00 zł

Teoria Muzyki. Studia Interpretacje Dokumentacje. Pismo Akademii Muzycznej w Krakowie

Kraków 2015, Rocznik IV, Nr 7

Objętość: 152 strony, format B5, ISBN 978-83-62743-51-3, ISSN 2299-8454

Zawartość:

STUDIA • INTERPRETACJE

Levon Akopian (Hakobian), Koncepcje teoretyczno-muzyczne jako czynnik przeszkadzający w rozumieniu muzyki

Krzysztof Cyran, „Kanon i postmodernizm” w twórczości religijnej kompozytorów polskich przełomu XX i XXI wieku

Robert S. Hatten, Ann K. Gebuhr, „Powiało na mnie morze snów”… Pieśni zadumy i nostalgii

Z WARSZTATU KOMPOZYTORSKIEGO

Zofia Dowgiałło, Autorskie techniki harfowe i ich praktyczne zastosowanie

Marta Śniady, Inspiracje Anaksymenesem w moim utworze „aer”

DOKUMENTACJE

Autorzy o swoich pracach

Magdalena Mądro, W poszukiwaniu idiomu kompozytorskiego Krystyny Moszumańskiej-Nazar

Sprawozdania

Krzysztof Cyran, Międzynarodowa Konferencja „Musical Modernity, The Beautiful and the Sublime”, University of Aberdeen

Małgorzata Pawłowska, Zorganizowany czas – oswojona bestia. 15 Kongres Gesellschaft für Musiktheorie (GMTH) „Gegliederte Zeit” [„Organized Time”], Universität der Künste Berlin oraz Hochschule für Musik „Hanns Eisler”

Marcin Strzelecki, Music Analysis Conference „KeeleMAC”, Keele University

Prace doktorskie i magisterskie z zakresu teorii muzyki obronione w roku akademickim 2014/2015

W poprzednich numerach