INTEGRUJĄCA ROLA FORTEPIANU OBOWIĄZKOWEGO W PROCESIE NABYWANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ŚWIADOMEJ PRACY NAD UTWOREM Powiększ do pełnego rozmiaru

INTEGRUJĄCA ROLA FORTEPIANU OBOWIĄZKOWEGO W PROCESIE NABYWANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ŚWIADOMEJ PRACY NAD UTWOREM

Praca jest dostępna w formie elektronicznej (plik PDF) do bezpłatnego pobrania po kliknięciu w poniższy link:

https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/sklep/integrujaca%20rola%20fortepianu-wersja%20ostateczna.pdf

Więcej szczegółów

Tylko online

0,00 zł

Dodaj do koszyka

Integrująca rola fortepianu obowiązkowego w procesie nabywania wiedzy i umiejętności świadomej pracy nad utworem

red. Elżbieta Hoffman

Kraków 2017, objętość: 82 strony, format A4, plik PDF, ISBN 978-83-62743-80-3

Praca jest dostępna w formie elektronicznej (plik PDF) do bezpłatnego pobrania po kliknięciu w poniższy link:

https://www.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/sklep/integrujaca%20rola%20fortepianu-wersja%20ostateczna.pdf

Zawartość:

Od redakcji

Adam Kowalski

Proces kształtowania aparatu gry w ramach zajęć z Fortepianu dodatkowego na wszystkich stopniach kształcenia

Hanna Stankiewicz-Jóźwicka

Nauka Fortepianu dodatkowego jako konieczny element wykształcenia muzyków wszystkich specjalności. Postulat zrealizowany, czy zmarnowana szansa – rozważania z perspektywy doświadczeń na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie

Zofia Malcolm

Wpływ nauki gry na fortepianie na integrację zdolności muzycznych i intelektualnych ucznia szkoły muzycznej. Spojrzenie na problem przez pryzmat osobistych, wieloletnich doświadczeń nauczyciela gry na fortepianie w szkołach muzycznych różnych szczebli

Marzena Szczepańska-Butler

Holistyczne spojrzenie na zagadnienia związane z przedmiotem Fortepian ogólny w edukacji muzycznej

Milena Kędra

Znaczenie przedmiotu Fortepian obowiązkowy w procesie kształtowania artysty-muzyka XXI wieku – cele i wyzwania w kontekście zmian społecznych i kulturowych

Urszula Gątkowska-Węgrzyn

Aspekty uniwersalne dydaktyki w ramach przedmiotu Fortepian obowiązujący

Elżbieta Hoffman

Realizacja przedmiotu Fortepian dodatkowy/obowiązkowy. Conditio sine qua non w procesie kształcenia muzyka-profesjonalisty. Spojrzenie na potencjał i realizację przedmiotu w szkołach muzycznych I i II stopnia oraz na szczeblu akademickim

Gabriela Szendzielorz-Jungiewicz

„Otwarte” partytury, improwizacja, kreacja – muzyka współczesna na zajęciach Fortepianu dodatkowego