Marta Taranczewska EUGENIA UMIŃSKA. KALENDARIUM ŻYCIA. PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII Powiększ do pełnego rozmiaru

Marta Taranczewska EUGENIA UMIŃSKA. KALENDARIUM ŻYCIA. PRZYCZYNEK DO BIOGRAFII

52,50 zł

Marta Taranczewska

Eugenia Umińska. Kalendarium życia. Przyczynek do biografii.

Kraków 2020, objętość: 604 strony, format B5, okładka twarda, ISBN 978-83-62743-93-3

Zawartość:

Wstęp

Podziękowania

Umińscy. Trochę historii

Kalendarium

Warszawa, 4 października 1910–31 sierpnia 1939

Wojna, 1 września 1939–31 maja 1945

Kraków, 1 czerwca 1945–20 listopada 1980

Eugenia Umińska – Najważniejsze wydarzenia

Wydarzenia pośmiertne

Wspomnienia o Eugenii Umińskiej

Józef Bogusz

Teresa Chylińska

Maria Dziewulska

Jan Hoffman

Zbigniew Jeżewski

Krzysztof Meyer

Krystyna Moszumańska-Nazar

Helena Niwińska

Kazimiera Szpinalska

Małgorzata Szpinalska

Ewa Szubra-Jargoń

Adam Walaciński

Jerzy Waldorff

Kazimierz Wiłkomirski

Tadeusz Wroński

Janusz Zathey

Eugenia Umińska – Repertuar

Eugenia Umińska – Nagrania płytowe

Eugenia Umińska – Opracowania edytorskie (seria pedagogiczna)

Eugenia Umińska – Absolwenci i uczniowie

Eugenia Umińska – Odznaczenia i medale

Indeks nazwisk


Marta Taranczewska urodziła się w roku 1945 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Po zakończeniu nauki pracowała przez ponad dwadzieścia lat w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. Ze względu na zły stan zdrowia przeszła na rentę w 1992. Rozpoczęła wówczas porządkowanie domowego archiwum, spuściznę swojej Matki, Eugenii Umińskiej. Wiązało się to z katalogowaniem przepisanych dokumentów, opisywaniem skanowanych fotografii i rękopisów. Praca trwała, z przerwami, wiele lat. Nabywszy wprawę w tego rodzaju pracy sporządziła kalendarium życia Wacława Taranczewskiego zamieszczone w albumie Wacław Taranczewski wydanym w roku 2008 przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Opracowała i wydała dla rodziny pamiętnik – świadectwo wydarzeń pierwszej połowy wieku XX – napisany przez babkę męża, Zofię z Buynowskich Hryniewiecką. Archiwum Eugenii Umińskiej zostało przekazane do Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zebrany materiał stał się podstawą sporządzenia obszernego kalendarium i w dalszej kolejności tej książki.