Tadeusz Przybylski Z DZIEJÓW NAUCZANIA MUZYKI W KRAKOWIE OD ŚREDNIOWIECZA DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH Powiększ do pełnego rozmiaru

Tadeusz Przybylski Z DZIEJÓW NAUCZANIA MUZYKI W KRAKOWIE OD ŚREDNIOWIECZA DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH

15,75 zł

Tadeusz Przybylski, Z dziejów nauczania muzyki w Krakowie od średniowiecza do czasów współczesnych.

Musica Iagellonica, Kraków 1994, objętość: 378 stron, format B5, ISBN 83-7099-006-1

Praca została zainspirowana jubileuszem 100-lecia Akademii Muzycznej w Krakowie. Autor podjął próbę naszkicowania dziejów nauczania muzyki w Krakowie od czasów najdawniejszych do współczesnych w oparciu o materiały źródłowe, materiały pośrednie źródłowo udokumentowane (wspomnienia, biografie, autobiografie, pamiętniki) oraz materiały dokumentalne otrzymane w wyniku kwerendy w zbiorach Archiwum Państwowego w Krakowie, Archiwum UJ, bibliotekach BJ, PAN i Czartoryskich i archiwaliach Akademii Muzycznej.

Spis treści:

Wstęp

Nauczanie muzyki w dawnym Krakowie
Średniowiecze

Renesans

Barok

Oświecenie

   Bursa muzyczna przy kolegiacie św. Anny

   Szkoła muzyczna Józefa Zygmuntowskiego

   Szkoła śpiewu ks. Wacława Sierakowskiego

Edukacja muzyczna w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku
Szkoła śpiewu figuralnego na Wawelu (1815-1823)

Bursa muzyczna pod zarządem Towarzystwa Przyjaciół Muzyki (1817-1838)

Szkoła muzyczna przy Instytucie Technicznym (1841-1873)

Szkoła muzyczna Krakowskiego Towarzystwa Muzycznego (1867-1888)

Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie (1888-1939)

   Dyrekcja W. Żeleńskiego (1888-1921)

   Dyrekcja W. Barabasza (1921-1928)

   Dyrekcja M.J. Piotrowskiego (1928-1938)

   Dyrekcja B. Wallek-Walewskiego (1938-1939)

Szkoła muzyczna Towarzystwa Muzycznego „Harmonia” (1889-1908)

Instytut Muzyczny (1908-1939)

Studium muzykologiczne w Uniwersytecie Jagiellońskim (od 1911)

Szkoła muzyczna im. W. Żeleńskiego (1929-1939, 1945-1950)

Szkoła muzyczna im. S. Moniuszki (1903-1939)

Szkoła muzyczna Żydowskiego Towarzystwa Muzycznego (1920?-1939).

Szkolnictwo muzyczne w latach 1945-1988

Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (1945-1979). Akademia Muzyczna (1979-1988)

   Charakterystyka poszczególnych kadencji rektorskich

    (...)

   Charakterystyka katedr i innych naukowo-dydaktycznych jednostek organizacyjnych

    (...)

Katedra Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szkolnictwo niższych stopni (1945-1988)

PODSUMOWANIE

Aneksy z materiałami dokumentalnymi w ujęciu chronologicznym
Bibliografia
Indeks osób
Spis ilustracji