Natalia Szwab SURKONWENCJONALIZM PAWŁA SZYMAŃSKIEGO. IDEE I MUZYKA Powiększ do pełnego rozmiaru

Natalia Szwab SURKONWENCJONALIZM PAWŁA SZYMAŃSKIEGO. IDEE I MUZYKA

52,50 zł

Natalia Szwab

Surkonwencjonalizm Pawła Szymańskiego. Idee i muzyka

Kraków 2020, objętość: 404 strony, format: B5, okładka miękka, ISBN 978-83-62743-92-6

Zawartość:

Uwagi wstępne

I. Postmodernizm w refleksji humanistycznej

  1. Wokół tradycji
  2. W kręgu postmodernizmu
  3. Dekonstrukcja według koncepcji Jacquesa Derridy
  4. Koncepcje intertekstualne

II. Paweł Szymański – autorefleksja

  1. Sfery inspiracji. Tradycja
  2. Postmodernizm
  3. Surkonwencjonalizm
  4. Twórca wobec dzieła i jego odbiorcy

III. Analiza i interpretacja wybranych utworów Pawła Szymańskiego

  1. Twórczość Pawła Szymańskiego. Zarys
  2. Prezentacja analityczna utworów


2.1. Muzyka wokalna i wokalno-instrumentalna

In Paradisum deducant te Angeli… motet na chór męski

Gloria na chór żeński i orkiestrę

Lux aeterna na głosy i instrumenty

Miserere na głosy i instrumenty

Drei Lieder nach Trakl na sopran i orkiestrę kameralną

2.2. Muzyka instrumentalna

Through the Looking Glass… III na klawesyn solo

Sonata na smyczki i perkusję

Pięć utworów na kwartet smyczkowy

Recalling a Serenade na klarnet, dwoje skrzypiec, altówkę i wiolonczelę

Fotografia z przyjęcia urodzinowego (Kwartet Śląski z cieniem Bartóka) na kwartet smyczkowy

Partita III na klawesyn i orkiestrę

Partita IV na orkiestrę

quasi una sinfonietta na orkiestrę kameralną

Koncert na fortepian i orkiestrę

Ceci n’est pas une ouverture na orkiestrę

Sostenuto na orkiestrę symfoniczną

Epilog na orkiestrę kameralną

IV. Twórczość Pawła Szymańskiego. Aspekty

1. Świat brzmieniowy

1.1. Kształtowanie linearne i wertykalne

1.2. Tonalność. Kolorystyka i instrumentacja

2. Organizacja czasu, forma i faktura

2.1. Metrorytmika

2.2. Kształtowanie formy

2.3. Klasyfikacja faktur

3. Problematyka gatunku

V. W kierunku surkonwencjonalizmu

1. Oblicza postmodernizmu w interpretacji Pawła Szymańskiego

2. Technika dekonstrukcji w muzyce Pawła Szymańskiego

2.1. Różnia

2.2. Strategia rozsunięcia

2.3. Strategia śladu

3. Strategie intertekstualne

3.1. Muzyka prymarna jako punkt odniesienia dla muzyki nowej

3.2. Muzyka prymarna jako element wzbogacający muzykę nową

4. Surkonwencjonalizm Pawła Szymańskiego

4.1. Surkonwencjonalizm zderzania

4.2. Surkonwencjonalizm współistnienia

Post scriptum

Dokumentacja

Rozmowa z kompozytorem

Bibliografia

Summary

Aneks

Katalog utworów Pawła Szymańskiego

Spis przykładów

Spis tabel

Spis grafików

Spis schematów

Spis ilustracji

Indeks osób

Indeks utworów Pawła Szymańskiego

Ilustracje