Mieczysław Tomaszewski MUZYKA CHOPINA NA NOWO ODCZYTANA Powiększ do pełnego rozmiaru

Mieczysław Tomaszewski MUZYKA CHOPINA NA NOWO ODCZYTANA

21,00 zł

Mieczysław Tomaszewski, Muzyka Chopina na nowo odczytana. Studia i interpretacje
 

Kraków 1996, objętość: 176 stron, format B5, ISBN 83-87182-01-X
Teksty objęte tytułem Muzyka Chopina na nowo odczytana powstawały na przestrzeni wielu lat. Większość z nich stanowi nowe, poszerzone redakcje prac w jakiejś wersji językowej wcześniej publikowanych (Z Noty źródłowej Autora)

Zawartość:

I. JEDNOŚĆ ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI:

1. Fascynacje, inspiracje, motywacje: styl Chopina i jego przemiany

A. Kontradykcje i znaki zapytania

B. Przemiany z fazy na fazę

C. W stronę syndromu

2. Chopin zaangażowany

A.Reakcja w sytuacjach granicznych

B."Śpiewy narodowe" i praktyka improwizacji

C.Rezonans "śpiewów powszechnych" w twórczości Chopina

II. INTERPRETACJE UTWORÓW

3. "Etiuda a-moll" op. 25 nr 11: żywioł rozpętany i ujarzmiony

A. Kontekst biograficzny: świadectwa i znaki zapytania

B. Świat utworów w świetle interpretacji słownych

C. Modi i stopnie werbalizacji

D.Rezonans utworu w perspektywie teoretycznej

E. Refleksje końcowe

 4. "Fantazja f-moll" op. 49: struktura dwoista i drugie dno

A.Geneza: realia, kontekst, normy

B.Struktura i próby jej uchwycenia

C.Recepcja: odczytywanie "tonu" i sensu

Próba konkluzji

III. ZWIĄZKI i ODDZIAŁYWANIA

5. Filiacje pieśni Chopina z pieśnią ludową, powszechną i artystyczną

A.Pieśni i śpiewy towarzyskie

B.Pieśni i piosnki sielskie

C.Ballady i romanse

D. Pieśni liryczne

E. Narodziny polskiej pieśni romantycznej

6. Obecność muzyki Chopina w twórczości rówieśników i następców

A. Fragment konkretnego utworu Chopina włączony w utwór innego twórcy

B. Konkretny utwór Chopina poddany przekształceniom, dopełniany i rozwijany

C. Elementy stylu Chopina w twórczości innego kompozytora

D. Idiomy ekspresywno-semantyczne Chopina i ich rezonans


Bibliografia

Nota źródłowa

Spis przykładów nutowych

Indeks utworów Chopina

Indeks nazwisk