Ewa Mizerska-Golonek, Jacek Targosz FORMA SONATOWA Powiększ do pełnego rozmiaru

Ewa Mizerska-Golonek, Jacek Targosz FORMA SONATOWA

15,75 zł

Ewa Mizerska-Golonek, Jacek Targosz, Forma sonatowa. Ogólna koncepcja formy. Tektonika i architektonika tematu sonatowego
 

Kraków 1997, format B5, objętość: 184 stron.

Książka jest drugą częścią kompleksowej pracy autorów na temat formy sonatowej. Materiałem egzemplifikacji rozważań teoretycznych są sonaty fortepianowe J. Haydna, W.A. Mozarta i L. van Beethovena.

Zawartość:

Wstęp

I. Wprowadzenie w problematykę formy sonatowej

Architektonika formy sonatowej

Tektonika formy sonatowej

II. Temat pierwszy – temat sonatowy

Motyw czołowy – analizy

III. Systematyka i analizy tematów sonatowych

Tematy rozwijane z motywu czołowego

Tematy "melodyczne" i "figuratywne"

IV. Uwagi końcowe.

Aneks

Bibliografia