BEETHOVEN STUDIA I INTERPRETACJE Powiększ do pełnego rozmiaru

BEETHOVEN STUDIA I INTERPRETACJE

21,00 zł

Beethoven. Studia i interpretacje.
Redakcja: Mieczysław Tomaszewski. Współpraca: Magdalena Chrenkoff
 

Kraków 2000, objętość: 172 stron, format B5, ISBN 83-87182-17-6

Książka zawiera materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszących Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena w Krakowie: 1997. Beethoven. Z dziejów recepcji, 1998. Beethoven. Struktura i ekspresja, 1999. Beethoven i europejski ruch romantyczny.

1997. BEETHOVEN: Z DZIEJÓW RECEPCJI

M. Tomaszewski, Wprowadzenie: nad dziejami recepcji Beethovena

M. Piotrowska, Beethoven i naczelne idee ery klasycyzmu

I. Poniatowska, Szkice do problemu recepcji Beethovena w Polsce w XIX wieku

M. Tomaszewski, Głos w dyskusji: Beethoven w Polsce XX wieku

A. Chodkowski, Włoskie akcenty w twórczości Beethovena

1998. BEETHOVEN: STRUKTURA I EKSPRESJA

M. Tomaszewski, Beethoven. Struktura i ekspresja

R.S. Hatten, Ekspresja struktury i struktura ekspresji: gest jako czynnik inspirujący w “Sonacie C-dur” na fortepian i wiolonczelę op. 102 nr 1 Ludwiga van Beethovena

A. Chodkowski, Do problemu techniki wariacyjnej w twórczości Beethovena i jego następców. Abstrakt

H. Loos, Problem recepcji “Missa solemnis” Beethovena

I. Poniatowska, Fortepiany Beethovena: poszukiwanie nowych środków ekspresji 

1999. BEETHOVEN I EUROPEJSKI RUCH ROMANTYCZNY

M. Tomaszewski, Beethoven i europejski ruch romantyczny

R. Cadenbach, „Życie artysty” – rozważania na temat koncepcji romantycznych w kontekście muzyki Beethovena

H. Loos, Romantyczna interpretacja Beethovena – na przykładzie Sonaty „Burza” op. 31 nr 2

K.W. Niemöller, Późna twórczość Beethovena w recepcji romantyków niemieckich

I. Poniatowska, Idee fakturalne i formalne w ostatnich kwartetach smyczkowych Beethovena. Kilka uwag generalnych

E. McKee, Alternatywne znaczenia w I części “Kwartetu smyczkowego Es-dur” op. 127 Beethovena: wyłanianie się i rozwój a stagnacja i zamieranie

M. Piotrowska, Beethoven a idee Wiktora Hugo

Dokumentacja sympozjów