Małgorzata Janicka-Słysz VYTAUTAS BACEVIČIUS I JEGO IDEE MUZYKI KOSMICZNEJ Powiększ do pełnego rozmiaru

Małgorzata Janicka-Słysz VYTAUTAS BACEVIČIUS I JEGO IDEE MUZYKI KOSMICZNEJ

21,00 zł

Małgorzata Janicka-Słysz, Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej 
 

Kraków 2001, 184 strony, format B5, ISBN 83-87182-28-1

Jest to pierwsza wydana monografia twórczości litewskiego kompozytora, brata rodzeństwa Bacewiczów – Kiejstuta, kompozytorki Grażyny i Wandy – mieszkającego od czasów II wojny światowej w USA. Książka składa się z pięciu rozdziałów prezentujących: rekonstrukcję światopoglądu kompozytora, ewolucję twórczą, problem muzyki kosmicznej, poetykę kosmiczną oraz dokumentację (reprodukcje partytur, programów koncertowych).

Zawartość:

Wstęp

I. ŚWIATOPOGLĄD BACEVICIUSA

1. Muzyka wyrazem Absolutu

2. Atonalność jako synonim nowoczesności

3. Imperatyw formy

II. EWOLUCJA TWÓRCZA BACEVIČIUSA

1. Fazy twórczości, charakterystyka utworów znaczących

2. Idiom stylistyczny kompozytora.

III. MUZYKA KOSMICZNA BACEVIČIUSA

Idee, inspiracje i doświadczenia

1. Wpływ jogi jako systemu samokontroli duchowej

2. Eksperymenty okultystyczne

3. Technika graficzna

Utwory kosmiczne

1. Kowieńskie poematy fortepianowe: antycypacja muzyki kosmicznej - Konotacje symboliczne

2. Poeme cosmique: abstrakt muzyki kosmicznej - Duchowa tożsamość mikro i makrokosmosu

3. VI Symfonia: kosmiczny manifest - Symfonia jako budowanie abstrakcyjnego uniwersum duchowego

4. Graphique: dokument graficznej rejestracji myśli twórczej - Od filmu partytury do nowego muzycznego konstruktywizmu

IV. KONTEKSTY

1. Musica mundana, musica humana, musica instrumentalis

2. Idea ekstatycznego misterium Skriabina

3. Symbolizm Čiurlionisa i abstrakcjonizm litewskiej awangardy plastycznej lat trzydziestych XX wieku

4. Syndrom New Age

V. DOKUMENTACJA

1. Kalendarium życia i twórczości Bacevičiusa

2. Spis utworów Bacevičiusa

3. Słownik ważniejszych terminów Bacevičiusa związanych z muzyką kosmiczną

Bibliografia

Summary

Indeks osób