MUZYKA W KONTEKŚCIE KULTURY. STUDIA DEDYKOWANE PROFESOROWI MIECZYSŁAWOWI TOMASZEWSKIEMU W OSIEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN Powiększ do pełnego rozmiaru

MUZYKA W KONTEKŚCIE KULTURY. STUDIA DEDYKOWANE PROFESOROWI MIECZYSŁAWOWI TOMASZEWSKIEMU W OSIEMDZIESIĘCIOLECIE URODZIN

52,50 zł

Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin. Redakcja: Małgorzata Janicka-Słysz, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier.
Kraków 2001, stron 868, format B5, ISBN 83-87182-29-X
Księga zawiera 67 artykułów dedykowanych Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu, autorstwa polskich i zagranicznych muzykologów i teoretyków muzyki, szczegółową kronikę życia, bibliografię prac oraz kronikę fotograficzną Jubilata. Artykuły podzielono na pięć bloków tematycznych: Fenomen Chopina, W kręgu pieśni, Tradycja, W stronę teorii i estetyki, Współczesność. Teksty drukowane są w oryginalnych językach i posiadają krótkie streszczenia w j. polskim lub niemieckim.
 
Zawartość: 
[Dedykacja] Od Zakładu Analizy i Interpretacji Muzyki
Tabula gratulatoria
Słowo JM Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie prof. Barbary Świątek-Żelaznej
Vytautas Landsbergis, Do Przyjaciela
Z ŻYCIA I DOKONAŃ PROFESORA MIECZYSŁAWA TOMASZEWSKIEGO
Kronika
Bibliografia
Mieczysław Tomaszewski, "Czym dla mnie jest życie duchowe..."
I. FENOMEN CHOPINA
C. Floros, Poetisches bei Chopin. Die Nocturne nach "Hamlet"
J. Samson, The "Second Ballade": Text and Intertext
D. Jasińska, "Hexameron" – uwagi o formie wirtuozowskiej i "Wariacji E-dur" Chopina
J. Rink, The Legacy of Improvisation in Chopin
J. Kallberg, Chez Chopin: New Light on the Soirée of 13 December 1836
M. Negrey, Józef Nowakowski (1800-1865). Szkic do portretu z Chopinem w tle
D. Pistone, Réception et fiction : Frédéric Chopin dans le roman musical francais contemporain
I. Poniatowska, "Métaphysique de la confusion", czyli Chopin w ujęciu Jankélévitcha
M. Manturzewska, O trudnej sztuce oceniania wykonań i wykonawców muzyki Chopina
K. Juszyńska, Analiza akustyczna jako metoda badania interpretacji artystycznej dzieł Fryderyka Chopina
K. Bilica, ACH, BACH? BA, CHOPIN!
II. W KRĘGU PIEŚNI
R. Borowiecka, Słowo i dźwięk w madrygale "Ardo per te" Gesualda di Venosy
H. Hryszczyńska, Wokół Schuberta "Heine-Lieder"
W. Osthoff, "Liebliches Kind / Kannst du mir sagen" – Zur Beziehung von Singspielarie und Sololied
M. Chrenkoff, Bukiet dla Profesora. "Polna różyczka", "Ruta" i "Macierzanka" w muzycznej interpretacji Moniuszki
W. Dömling, Franz Schubert Lieder, komponiert von Franz Liszt
S. Kosz, Eichendorff i jego muzyczny rezonans
Z. Chechlińska, Pieśni kompozytorów polskich końca XIX wieku do wiersza Adama Mickiewicza "Polały się łzy me czyste, rzęsiste"
A. Nowak, W tradycji romantycznej. O liryce pieśniowej Witolda Friemanna
Z. Helman, Modernistyczna poetyka "Pięciu pieśni" op. 13 Karola Szymanowskiego
M. Piotrowska, "De oro y nieve". Poezja Gustava Adolfa Bécquera w pieśniach Isaaca Albéniza
A. Draus, Ekspresjonistyczna wizja świata Trakla i Weberna w pieśni "Ein Winterabend" op. 13 nr 4
R. Robinson, American Song: The Musical Expression of a Diverse People
III. TRADYCJA
A. i Z. Szweykowscy, Polichóralne "Concerti a due voci" Gabriele Fattoriniego (1602). Przyczynek do włoskiej praktyki wykonawczej początku XVII wieku
K.W. Niemöller, Musik-Bild-Bildung. Zum artes-Einband von Stimm-büchern des 16. Jahrhunderts in der alten Bibliothek von Gdańsk
F. Wesołowski, Zadumanie nad scenicznym dziełem muzycznym francuskiego baroku
L. Polony, Romantyzm przed romantyzmem: "Sonata fortepianowa a-moll" KV 310 Mozarta
R. Hatten, Beyond Topics: Interpreting the Last Movement of Beethoven's Op. 132
M. Biget-Mainfroy, Hector Berlioz lecteur de Shakespeare. Une dimension du romantisme en musique
A. Oberc, Friedrich Nietzsche, Richard Strauss: "Also sprach Zarathustra", "Der Antichrist", "Eine Alpensinfonie"
J.-J. Eigeldinger, "La Cathédrale engloutie": A propos de syntaxe "Gothique"
S. Gut, Deux Préludes "Celtique" de Debussy : Le conflict du statisme et des fonctions harmoniques
I. Nikolska, Mieczysław Karłowicz i Karol Szymanowski: portret podwójny we wnętrzu europejskiego symbolizmu
J. Makosz, Kilka uwag o sztuczności w instrumentacji "I Koncertu skrzypcowego" Karola Szymanowskiego w świetle teorii Jürgena Maehdera
H. Loos, Deutsche Symphonik nach Brahms und Bruckner
P. Andraschke, "Mond und Menschen". Zu den Bethge-Chören in Arnold Schönbergs Opus 27
M. Janicka-Słysz, II Sonata fortepianowa "Concord" Charlesa Ivesa: portret amerykańskich transcendentalistów
IV. W STRONĘ TEORII I ESTETYKI
W. Stróżewski, O formie
F. Claudon, Dilettante et fonctionaire Stendhal au service d'une politique culturelle
M. Bristiger, Lektura "The Treatise on Harmony" Ezry Pounda
I. Mamczarz, Jean Jacquot, pionnier des recherches pluridisciplinaires dans le domaine du théatre et de la musique
Z. Skowron, W poszukiwaniu perspektyw nowej muzyki. Ocena prognoz Leonarda B. Meyera z wczesnych lat sześćdziesiątych XX wieku
N. Hrčková, Über die Möglichkeiten einer Historiographie der neueren Musikgeschichte
R. Kowal, Jak zachorowałem na "Onglish"
L. Bielawski, Śpiewy i pieśni: od Adama i Ewy do Krakowskiej Szkoły Analizy i Interpretacji
A. Czekanowska, U podstaw przesłania muzycznego: imperatyw dialogu czy potrzeba piękna
E. Dahlig, Muzyka ludowa, muzyka narodowa
J. Stęszewski, Gdy (etno)muzykolog mówi "polska pieśń ludowa", co właściwie ma na myśli?
J.K. Dadak-Kozicka, O trzech odmianach antropologii muzyki
M. Podhajski, Muzyka islandzka – w poszukiwaniu cech narodowego stylu
A. Rakowski, Poziom, siła wrażenia i progowe różnicowanie wysokości dźwięku instrumentów muzycznych
A. Tuchowski, Semiotyczny kontekst motywu dzwonu w muzyce XX wieku w świetle teorii Charlesa S. Peirce'a i Susanne Langer
K. Tarnawska-Kaczorowska, A la recherche de valeurs perdues...
M. Jabłoński, Scena interpretacji?
E. Tarasti, Theory of Light in Music
B. Pociej, O muzycznym substancjalizmie
R. Berger, Analiza in spe
V. WSPÓŁCZESNOŚĆ
R. Goštautiene, The "Consecration" of Meanings, and New Music Festivals in Lithuania
M. Szoka, Symbolika życia i śmierci w "Apparition" George'a Crumba
K. Szwajgier, Webern, B-A-C-H, C-A-G-E i Czwórca
M. Gąsiorowska, Roman Palester – w poszukiwaniu prawdy
K. Szymańska-Stułka, "Sinfonia sacra" Andrzeja Panufnika i jej konstrukcyjno-ideowy wymiar 
E. Siemdaj, Dzieło jako biografia:  Andrzeja Panufnika "Sinfonia votiva"
T. Malecka, Między symfonią a pieśnią. Próba analizy integralnej "Symfonii pieśni żałosnych" H.M. Góreckiego
A. Chłopecki, O dehumanizowaniu i dohumanizowaniu muzyki XX wieku intuicji kilka "zugespitzt" wyrażonych
K. Płoskoń, "Concerto per violoncello ed orchestra d'archi" Marka Stachowskiego
R. Chłopicka, Związki twórczości Pendereckiego z chrześcijańską tradycją obrzędową
K. Droba, Festiwal Pokolenia
Indeks nazwisk
MIECZYSŁAW TOMASZEWSKI W FOTOGRAFII