PIEŚŃ POLSKA REKONESANS. ODRĘBNOŚCI I POKREWIEŃSTWA. INSPIRACJE I ECHA. Powiększ do pełnego rozmiaru

PIEŚŃ POLSKA REKONESANS. ODRĘBNOŚCI I POKREWIEŃSTWA. INSPIRACJE I ECHA.

36,75 zł

Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa.
Redakcja: Mieczysław Tomaszewski. 
 

Kraków 2002, objętość: 396 stron, format B5, ISBN 83-87182-35-4, ISSN 0860-5327
Tom dziesiąty serii "Muzyka i Liryka" zawiera materiały z kolejnej międzynarodowej konferencji (2000). Referaty drukowane są w czterech językach (polskim, angielskim, niemieckim i francuskim), posiadają krótkie streszczenia w języku polskim lub niemieckim.

Zawartość:
A. Kompozytorzy, ich poeci i ich pieśni

Alicja Matracka-Kościelny, Dumy, śpiewy historyczne i powstańcze Karola Kurpińskiego

Irena Poniatowska, Gatunki wokalne Marii Szymanowskiej

Wojciech Nowik, „Moja pieszczotka” Fryderyka Chopina do tekstu Adama Mickiewicza. Inspiracje, kreacja, poetyka

Magdalena Chrenkoff, Pieśni Moniuszki – repertuar gatunków

Zofia Chechlińska, Pieśni Żeleńskiego do słów Tetmajera

Violetta Kostka, Pieśni Ignacego Jana Paderewskiego do słów Adama Mickiewicza

Leszek Polony, „Błąd młodości” czy zapowiedź opus vitae

Mieczysław Tomaszewski, Świat pieśni Karola Szymanowskiego. Impulsy i inspiracje, nurty i fazy

Bohdan Pociej, Modus religijności młodopolskiej w „Hymnach” Szymanowskiego do słów Kasprowicza

Andrzej Tuchowski, „Pieśni miłosne Hafiza” op. 24 w kontekście przemian stylu Karola Szymanowskiego

Ewa Wójtowicz, Gałczyński według Kisielewskiego

Regina Chłopicka, W kręgu liryki Witolda Lutosławskiego. Inspiracje poetyckie

Agnieszka Draus, „Chantefleurs et Chantefables” Witolda Lutosławskiego. Interpretacje wykonawcze – próba porównania

Teresa Malecka, „Pięć pieśni na sopran i orkiestrę smyczkową” Zbigniewa Bujarskiego do słów Johna Gracena Browna

B.Dziedzictwo, tradycje, inspiracje

Krzysztof Bilica, „Boże coś Polskę” Felińskiego-Kaszewskiego. Inspiracje i echa

Renata Borowiecka, Elementy włoskie w pieśni polskiej XIX i XX wieku

Helena Hryszczyńska, Heine w pieśni polskiej

Katarzyna Kaczmarczyk, Puszkin w pieśni polskiej

Małgorzata Gąsiorowska, Inspiracje orientalne od Szymanowskiego do Bacewiczówny

Anna Nowak, „Trzy poematy Yuan Tsen Ts`ai`a” Ludomira Michała Rogowskiego w nurcie pieśni orientalnej

C. Pogranicza, pokrewieństwa, związki

Andrzej Wolański, Minnesang piastowskich książąt wrocławskich

Tamara Hnatiw, Tomasz Padurra – polsko-ukraiński bard XIX wieku

Luba Kijanowska, Romantyczne inspiracje pieśni solowych Karola Mikulego

Maciej Negrey, Idiom pieśniowy w symfonice polskiej XIX wieku

D. Polskie echa i rezonanse

Helmut Loos, Carl Loewes Balladen nach Texten von Adam Mickiewicz

Marina Czerkaszyna, Poezje Adama Mickiewicza w twórczości kompozytorów ukraińskich

Nad`a Hrckova, Vertonung polnischer Poeten in der eitgenössischen slowakischen Musik

Dokumentacja Międzynarodowego Sympozjum, Kraków, 14-16 grudnia 2000