KRZYSZTOF PENDERECKI - MUSIC IN THE INTERTEXTUAL ERA. STUDIES AND INTERPRETATION. Powiększ do pełnego rozmiaru

KRZYSZTOF PENDERECKI - MUSIC IN THE INTERTEXTUAL ERA. STUDIES AND INTERPRETATION.

42,00 zł

Krzysztof Penderecki - Music in the Intertextual Era. Studies nad Interpretation
Redakcja/Editors: Ewa Siemdaj, Mieczysław Tomaszewski.
Kraków 2005, objętość/number of pages: 348 stron/pages, format B5, ISBN 83-87182-59-1
W tomie znajdują się materiały z Międzynarodowego Sympozjum Krzysztof Penderecki. Muzyka ery intertekstualnej towarzyszącego Dniom Krzysztofa Pendereckiego zorganizowanym w 70-lecie urodzin kompozytora, 12-14 grudnia 2003 roku w Krakowie przez Akademię Muzyczną, Uniwersytet Jagielloński i Polską Akademię Umiejętności. Angielsko-niemiecka wersja językowa.

Zawartość/Content:
Ryszard Nycz, Intertextual Poetics: Traditions and Outlooks
Mieczysław Tomaszewski, Penderecki. Changes and Nodes in His Creative Path
Krzysztof Bilica, Im Labyrinth der Musik, im Labyrinth des Lebens
Teresa Malecka, Krzysztof Penderecki and Eastern Orthodox Culture in an Intertextual Perspective
Alicja Jarzębska, The Unique Features of Penderecki's Modern and Postmodern Music
Andrzej Tuchowski, “The Readerly” and “the Writerly” – the Ethical Context of the Art of Krzysztof Penderecki
Anna Nowak, The Categories of Intertextuality in Krzysztof Penderecki’s Instrumental Concertos
Ray Robinson, Penderecki’s Orchestra and the Intertextual Era: A Contribution to the Dialogue
Sang-jick Jun, The Harmony in the Neo-romantic Works by Krzysztof Penderecki
Stefan Keym, Intertextualität in Krzysztof Pendereckis „Paradise Lost”
Bettina Dissinger, Zum Gebrauch musikalischer Zitate in Pendereckis Oper „Die schwarze Maske”
Małgorzata Janicka-Słysz, Intertextual Strategies of Krzysztof Penderecki in the "Ubu Rex" Opera
Helmut Loos, Krzysztof Pendereckis „Credo” in der Tradition der Meßvertonung
Ann K. Gebuhr, From Sketch to Reality: Subtext in Penderecki’s “Credo”
Regina Chłopicka, On Dialogue in Penderecki’s Cantata-Oratorio Music
Marcin Gmys, Penderecki and Mahler: Drawing Parallels
Ewa Siemdaj, The Symphonies of Krzysztof Penderecki: In Search of an Individual Way
Roman Kowal, Krzysztof Penderecki’s “Actions” in the Universe of Culture, Tradition and Technology
Andrzej Fuliński, Listening to Penderecki
Jerzy Jarocki, Encounters with Krzysztof Penderecki. Where Theatre Meets Music
Contributors