Zofia Burowska, Ewa Głowacka PSYCHODYDAKTYKA MUZYCZNA. ZARYS PROBLEMATYKI Powiększ do pełnego rozmiaru

Zofia Burowska, Ewa Głowacka PSYCHODYDAKTYKA MUZYCZNA. ZARYS PROBLEMATYKI

15,75 zł

Zofia Burowska, Ewa Głowacka, Psychodydaktyka muzyczna. Zarys problematyki.
 

Wydanie drugie rozszerzone. Kraków 2006, format B5, objętość: 72 strony, ISBN 83-87182-65-6
Autorki dokonały wyboru i opisały niektóre zagadnienia z dziedziny rozpoznawania i rozwijania zdolności muzycznych, uczenia się i nauczania muzyki, czynników determinujących sukcesy lub niepowodzenia.

Zawartość:

Zamiast wstępu 
I. Muzykalny czy uzdolniony muzycznie? (Teorie zdolności muzycznych);
II. Uwarunkowania i specyfika rozwoju muzycznego dziecka (Charakterystyka rozwoju muzycznego w poszczególnych stadiach rozwojowych);
III. Sposoby poznawania i oceniania ucznia u progu i w czasie kształcenia muzycznego (Ogólna charakterystyka ucznia. Standaryzowane testy zdolności i osiągnięć muzycznych przystosowane do badania populacji polskiej. Kryteria oceny wykonania muzycznego);
IV. O motywacji i uczeniu się muzyki (Nauczanie muzyki – lekcje indywidualne. Nauczyciel – uczeń);
V. Sukcesy i niepowodzenia w nauce muzyki (Determinanty specyficznie muzyczne i pozamuzyczne. Etapy rozwoju zainteresowań. Trema);
VI. Nauczanie zbiorowe muzyki (Śpiew. Percepcja muzyki. Percepcja muzyki w aspekcie dydaktycznym);
VII. Rola muzyki w procesie uczenia się;
VIII. Muzykoterapia a wychowanie muzyczne.
Bibliografia