Mirosław Płoski KWINTETY DĘTE MILHAUDA, BARBERA, LUCKIEGO I PATERSONA. IDEE, KONTEKSTY, PERSPEKTYWY INTERPRETACYJNO-WYKONAWCZE Powiększ do pełnego rozmiaru

Mirosław Płoski KWINTETY DĘTE MILHAUDA, BARBERA, LUCKIEGO I PATERSONA. IDEE, KONTEKSTY, PERSPEKTYWY INTERPRETACYJNO-WYKONAWCZE

21,00 zł

Mirosław Płoski, Kwintety dęte Milhauda, Barbera, Luckiego i Patersona. Idee, konteksty, perspektywy interpretacyjno-wykonawcze
 

Kraków 2008, objętość: 160 stron, format B5, ISBN 978-83-87182-80-9 

Praca habilitacyjna Nr. 4 Wydziału Instrumentalnego AM w Krakowie

Zawartość: 
Uwagi wstępne

Rozdział I. Twórcy i ich dzieła. Faktografia

1. Program nagrania płytowego

2. Darius Milhaud

3. Samuel Barber

4. Štěpán Lucký

5. Robert Paterson

Rozdział II. Z zagadnień programowości muzycznej. Inspiracje i odniesienia pozamuzyczne

1. Wprowadzenie. Definicja muzyki programowej. Rodzaje programowości.

2. La cheminée du roi René

3. Summer Music

4. Melting Clocks

Rozdział III. Kwintety w perspektywie intertekstualnej. Idee – strategie. Związki międzydziełowe

1. Pojęcie intertekstualności. Intertekstualność jako główny czynnik wyróżniający typy wypowiedzi twórców kwintetów

2. Refleksja na temat muzyki żydowskiej

3. La cheminée du roi René

4. Summer Music

5. Divertimento

6. Wind Quintet. Klezmeshugeh

Rozdział IV. Suburban Waltz Fantasy – melanż humoru "programowego" i "intertekstualnego"

1. Koncepcja humoru muzycznego w walcu-fantazji

2. Źródła cytatów muzycznych

3. Szczegółowe omówienie elementów komizmu w poszczególnych odcinkach części

Rozdział V. Humor muzyczny Patersona

1. Miejsce humoru w estetyce Patersona. Strategia wzbogacania tekstu muzycznego o odniesienia zewnętrzne

2. Próba typologii Patersonowskich środków komizmu muzycznego

3. „Poziom słuchania” dzieła według Patersona

Podsumowanie

Wykaz literatury cytowanej

Wykaz skrótów, objaśnienia pisowni

Summary

Indeks nazwisk

Opis płyty