Wojciech Turek FAGOT W DUECIE INSTRUMENTALNYM. HISTORIA I SPECYFIKA GATUNKU. Powiększ do pełnego rozmiaru

Wojciech Turek FAGOT W DUECIE INSTRUMENTALNYM. HISTORIA I SPECYFIKA GATUNKU.

21,00 zł

Wojciech Turek, Fagot w duecie instrumentalnym. Historia i specyfika gatunku
 

Kraków 2008, objętość: 102 strony, format B5, ISBN 978-83-87182-82-3, dołączona płyta CD
Praca habilitacyjna Nr. 5 Wydziału Instrumentalnego AM w Krakowie

Zawartość:

Wstęp

R o z d z i a ł I. Historia fagotu

1. Instrumenty muzyczne biorące udział w procesie powstania fagotu

2. Geneza fagotu

3. Pierwsze historyczne dokumentacje fagotu

4. Instrumenty i zespoły muzyczne w dziejach Krakowa

5. Początki muzyki kameralnej z udziałem fagotu

R o z d z i a ł II. Fagot w literaturze muzycznej

R o z d z i a ł III. Duet instrumentalny z udziałem fagotu

1. Barok

2. Duet w klasycyzmie

3. Ingerencje w oryginalne duety fagotowe epoki baroku

4. Duety fagotowe w czasach wojen napoleońskich

5. Dwa systemy fagotu

6. XIX i XX-wieczny renesans duetu instrumentalnego

R o z d z i a ł IV. Charakterystyka ekspresji fagotu w duetach instrumentalnych

1. Specyfika elementów muzycznych w duetach instrumentalnych z fagotem

a. Formy muzyki duetowej

b. Dynamika

c. Barwa i „kolor” dźwięku

d. Artykulacja

2. Inne środki kształtowania wyrazu muzycznego

a. Intonacja

b. Wibracja

c. Oddech

d. Znaczenie aplikatury pomocniczej

e. Nowe możliwości fagotu

f. „Archetyp” innego instrumentu w muzyce fagotowej

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Indeks nazwisk

Opis płyty