Agnieszka Łuciuk-Wojczuk MUZYKOTERAPIA W PROCESIE ODZYSKIWANIA ZDROWIA PRZEZ PACJENTÓW Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI Powiększ do pełnego rozmiaru

Agnieszka Łuciuk-Wojczuk MUZYKOTERAPIA W PROCESIE ODZYSKIWANIA ZDROWIA PRZEZ PACJENTÓW Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI

21,00 zł

Agnieszka Łuciuk-Wojczuk, Muzykoterapia w procesie odzyskiwania zdrowia przez pacjentów z chorobami onkologicznymi. 
 

Kraków 2010, objętość: 140 stron, format: B5, ISBN 978-83-87182-92-2

Zawartość:

Wstęp

Wprowadzenie

Część I. PACJENT ONKOLOGICZNY WOBEC CIERPIENIA I WOBEC MUZYKI

Rozdział I. Pacjent onkologiczny w kontekście przeżywania choroby

I.1.  Sens cierpienia a sens życia    

I.1.a. Cierpienie w ujęciu chrześcijańskim

I.1.b. Cierpienie w ujęciu filozofii Wschodu

I.1.c. Logoterapia Viktora Emila Frankla w odniesieniu do pacjentów onkologicznych

I.1.d. Sytuacja graniczna

I.1.e. Transgresja i transformacja

I.2.  Program Simontona – Jak żyć z rakiem i go pokonać

I.3.  Rola lekarza, terapeuty wobec pacjenta

Rozdział II. Wpływ muzyki na człowieka chorego

II.1.  Wpływ muzyki w kontekście ciała

II.2.  Wpływ muzyki w kontekście emocji

II.3.  Wpływ muzyki w kontekście duchowości

II.4.  Wpływ muzyki na zmianę świadomości

II.5.  Estetyczne przeżywanie cierpienia

II.6.  Rola muzykoterapii w kontekście pacjentów onkologicznych

Część II. PROGRAM MUZYKOTERAPEUTYCZNY DLA PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH NA PODSTAWIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU SIMONTONA

Rozdział I. Cele programu muzykoterapeutycznego

Rozdział II. Procedura badań

II.1.  Hipotezy

II.2.  Zastosowane techniki badawcze

II.3.  Zastosowane formy muzykoterapii

II.4.  Opis grupy

Rozdział III. Scenariusze odbytych sesji muzykoterapeutycznych oraz omówienie ich przebiegu („Unicorn” – Stowarzyszenie Wspierania Onkologii: styczeń-czerwiec 2008)

Sesja 1: „Zawiązanie wspólnoty grupowej”

Omówienie sesji 1

Sesja 2: „Przeżywanie przyjemności”

Omówienie sesji 2

Sesja 3: „Przyjemność odczuwana we własnym ciele”

Omówienie sesji 3

Sesja 4: „Wyrażanie samego siebie w improwizacji muzycznej”

Omówienie sesji 4

Sesja 5: „Muzyczne rozmowy pacjentów”

Omówienie sesji 5

Sesja 6: „Muzyczne rozmowy pacjentów na temat sytuacji dnia codziennego”

Omówienie sesji 6

Sesja 7: „Muzyczne przeżywanie bólu, negatywnych emocji”

Omówienie sesji 7

Sesja 8: „Praca z wyobraźnią”

Omówienie sesji 8

Rozdział IV. Analiza przypadków

IV.1.  Osoba o pseudonimie Figa

IV.2.  Osoba o pseudonimie Zocek

IV.3.  Osoba o pseudonimie Majowy

IV.4.  Osoba o pseudonimie Gala

IV.5.  Osoba bez pseudonimu – Pani A

IV.6.  Osoba, która wzięła udział tylko w postteście – Pani B

IV.7.  Osoba, która wzięła udział tylko w postteście – Pani C

Rozdział V. Podsumowanie wyników

V.1. Wnioski

V.2. Refleksje

V.3. Perspektywy

V.4. Zakończenie

Summary

Bibliografia

Źródła internetowe

Aneks 1. Propozycje scenariuszy sesji muzykoterapeutycznych nr 9-12

Aneks 2. Kwestionariusz Osobowy

Aneks 3. Kwestionariusz Samooceny

Aneks 4. Kwestionariusz Poczucia Samoskuteczności

Aneks 5. Kwestionariusz Nabytych Umiejętności w Wyniku Oddziaływania Muzykoterapeutycznego

Aneks 6. Lista Wartości Osobistych (LWO)

Aneks 7. Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli (MHLC – wersja B)

Aneks 8. Spis tabel i wykresów