Agnieszka Draus CYKL SCENICZNY LICHT KARLHEINZA STOCKHAUSENA. MUZYCZNY TEATR ŚWIATA Powiększ do pełnego rozmiaru

Agnieszka Draus CYKL SCENICZNY LICHT KARLHEINZA STOCKHAUSENA. MUZYCZNY TEATR ŚWIATA

31,50 zł

Agnieszka Draus, Cykl sceniczny Licht Karlheinza Stockhausena. Muzyczny teatr świata.
 

Kraków 2011, objętość: 296 stron, format: B5, oprawa twarda, kolorowe zdjęcie i ilustracje, ISBN 978-83-87182-93-9

Zawartość:

Wstęp

I. Licht w kontekście drogi twórczej Stockhausena

1. Korzenie

2. Wzorce

3. Tożsamość

4. Kryzys

5. Szansa

6. Dojrzałość

7. Wyzwolenie

II. Licht od genezy do koncepcji

III. Licht w ujęciu szczegółowym

Montag aus Licht

Scena Montags-Gruss

Akt I. Evas Erstgeburt

Scena 1. In Hoffnung

Scena 2. Heinzelmännchen

Scena 3. Geburts-Arien

Scena 4. Knabengeschrei

Scena 5. Luzifers Zorn

Scena 6. Das Grosse Geweine

Akt II. Evas Zweitgeburt

Scena 1. Mädchenprozession

Scena 2. Befruchtung mit Klavierstück

Scena 3. Wiedergeburt

Scena 4. Evas Lied

Akt III. Evas Zauber

Scena 1. Botschaft

Scena 2. Nachricht

Scena 3. Susani

Scena 4. Ave

Scena 5. Der Kinderfänger

Scena 6. Entführung

Scena Montags-Abschied

Warstwa Geburts-Fest

Dienstag aus Licht

Scena Dienstags-Gruss

Akt I. Jahreslauf vom Dienstag

Akt II. Invasion-Explosion mit Abschied

Scena Synthi-Fou i Abschied

Mittwoch aus Licht

Scena Mittwochs-Gruss

Scena 1. Welt-Parlament

Scena 2. Orchester-Finalisten

Scena 3. Helikopter-Streichquartett

Scena 4. Michaelion

Scena Mittwochs-Abschied

Donnerstag aus Licht

Scena Donnerstags-Gruss

Akt I. Michaels Jugend

Scena 1. Kindheit

Scena 2. Mondeva

Scena 3. Examen

Akt II. Michaels Reise um die Erde

Akt III. Michaels Heimkehr

Scena 1. Festival

Scena 2. Vision

Scena Donnerstags-Abschied

Warstwa Unsichtbare Chöre

Freitag aus Licht

Scena Freitags-Gruss

Akty I i II. Freitags Versuchung

Scena 1. Antrag

Scena 2. Kinder-Orchester

Scena 3. Kinder-Chor

Scena 4. Kinder-Tutti

Scena 5. Zustimmung

Scena 6. Fall

Scena 7. Kinder-Krieg

Scena 8. Reue

Scena 9. Elufa

Scena 10. Chor-Spirale

Scena Freitags-Abschied

Samstag aus Licht

Scena Samstags-Gruss

Scena 1. Luzifers Traum

Scena 2. Kathinkas Gesang als Luzifers Requiem

Scena 3. Luzifers Tanz

Scena 4. Luzifers-Abschied

Sonntag aus Licht

Scena 1. Lichter-Wasser

Scena 2. Engel-Prozessionen

Scena 3. Licht-Bilder

Scena 4. Düfte-Zeichen

Scena 5. Hoch-Zeiten

Scena 6. Sonntags-Abschied

Siedem dni tygodnia - uwagi analityczne

IV. Licht od realizacji do recepcji

V. Licht od teorii do metafizyki

1. Licht w perspektywie teoretycznej

2. Licht w perspektywie genologicznej

3. Licht w perspektywie teatrologicznej

4. Licht w perspektywie filozoficznej

5. Licht w perspektywie metafizycznej

6. Uwagi końcowe

Bibliografia

Dokumentacja

Cykl sceniczny Licht

Wykaz samodzielnych utworów z cyklu Licht

Wykaz utworów poza cyklem Licht

Stockhausen na Warszawskiej Jesieni

Spis przykładów

Spis ilustracji

Summary

Zusammenfassung

Indeks osób

Indeks utworów Karlheinza Stockhausena

Ilustracje

AGNIESZKA DRAUS, adiunkt w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie, prodziekan jej Wydziału Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej, członek Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, dyplomowany nauczyciel przedmiotów ogólno-muzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie, wiceprezes Fundacji Pro Musica Bona. W dotychczasowej działalności naukowej koncentruje się z jednej strony na problematyce muzyki sakralnej, ze szczególnym uwzględnieniem sakralnego teatru muzycznego, zwłaszcza twórczości Krzysztofa Pendereckiego i Karlheinza Stockhausena, z drugiej strony na twórczości wokalno-instrumentalnej Witolda Lutosławskiego i Pawła Mykietyna. Ostatnie lata poświęciła badaniom muzyki Marka Stachowskiego, których owocem jest książka Brzmienie i sens. Studia nad twórczością Marka Stachowskiegowydana przez Akademię Muzyczną w Krakowie w 2016 roku. Ponadto napisała około czterdzieści artykułów prezentowanych na Konferencjach i Kongresach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, opublikowanych następnie tak w języku polskim, jak i angielskim.