Marek Stefański ŹRÓDŁA INSPIRACJI TWÓRCZYCH I FORMY ICH WYRAZU W MUZYCE ORGANOWEJ KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH Powiększ do pełnego rozmiaru

Marek Stefański ŹRÓDŁA INSPIRACJI TWÓRCZYCH I FORMY ICH WYRAZU W MUZYCE ORGANOWEJ KOMPOZYTORÓW KRAKOWSKICH

26,25 zł

Marek Stefański, Źródła inspiracji twórczych i formy ich wyrazu w muzyce organowej kompozytorów krakowskich drugiej połowy XX wieku na przykładzie wybranych utworów Tadeusza Machla, Krystyny Moszumańskiej-Nazar, Juliusza Łuciuka i Jana Jargonia
 

Kraków 2011, objętość: 154 strony, format: B5, ISBN 978-83-62743-04-9, dołączona płyta CD.
Praca habilitacyjna Nr 13 Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie.

Zawartość:

Prolog – treść pracy opisowej

Rozdział 1. Pierwsza połowa XX wieku w kulturze muzycznej Krakowa – uwarunkowania historyczne i społeczne

Rozdział 2. Życie muzyczne w Krakowie bezpośrednio po II wojnie światowej

Rozdział 3. Krakowska Szkoła Kompozytorska – pierwsi pedagodzy kompozycji krakowskiej PWSM

Rozdział 4. Krakowska Szkoła Organowa – pierwsi pedagodzy organów krakowskiej PWSM

Rozdział 5. Tadeusz Machl, Krystyna Moszumańska-Nazar, Juliusz Łuciuk, Jan Jargoń – biografie i analiza wybranych utworów organowych w perspektywie wykonawczej

5.1. Tadeusz Machl

5.1.1. Epitafium dédié à Jean Langlais org. tit. dans l’église Sainte Clotilde a Paris

5.2. Krystyna Moszumańska-Nazar

5.2.1. Oratio brevis

5.3. Juliusz Łuciuk

5.3.1. Preludia maryjne

5.4. Jan Jargoń

5.4.1. Triptychon per organo: Improvisation, Adagio cantabile, Fuga a 4 voci

5.5. Post scriptum: Jerzy Kaszycki, Bogusław Schaeffer

5.6. Podsumowanie – opis instrumentu, sposób nagrania i interpretacja dzieł

Rozdział 6. Krakowska muzyka organowa drugiej połowy XX wieku we współczesnym życiu muzycznym Krakowa

Rozdział 7. Temat z wariacjami – rozważania o muzyce współczesnej z perspektywy wykonawcy

Summary

Bibliografia

Spis przykładów

Indeks nazwisk

Opis płyty