Maciej Jabłoński V SYMFONIA - ANALIZA AUTORSKA W KONTEKŚCIE ZAGADNIEŃ WARSZTATOWYCH I ESTETYCZNYCH Powiększ do pełnego rozmiaru

Maciej Jabłoński V SYMFONIA - ANALIZA AUTORSKA W KONTEKŚCIE ZAGADNIEŃ WARSZTATOWYCH I ESTETYCZNYCH

15,75 zł

Maciej Jabłoński, V Symfonia – analiza autorska w kontekście zagadnień warsztatowych i estetycznych 
 

Kraków 2012, objętość: 70 stron, format: B5, ISBN 978-83-62743-09-4
Praca habilitacyjna Nr 14 Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie

Zawartość:

Wstęp

Rozdział 1. Idee i zakorzenienia. Koncepcja symfonii jako reprezentacji człowieka i budowania świata

Rozdział 2. Autoprezentacja V Symfonii

2.1. Informacje ogólne. Aparat wykonawczy

2.2. Budowa i przebieg utworu

2.3. Szczegółowy opis przebiegu

Rozdział 3. Analiza komponentów muzycznych w kontekście ich funkcji formotwórczej

3.1. Faktura jako główny składnik formotwórczy

3.2. Kolorystyka brzmieniowa. Zagadnienia instrumentacyjne

3.3. Melodyka i motywika w służbie warstwy fakturalnej i narracji utworu

3.4. Harmonika i jej funkcja kształtowania napięcia

3.5. Rytmika i jej funkcje: fakturotwórcza oraz formotwórcza

3.6. Organizacja metryczna. Agogika jako istotny czynnik kształtowania narracji

Rozdział 4. Konteksty, inspiracje i pokrewieństwa. V Symfonia na tle wybranych przykładów współczesnej muzyki symfonicznej

Podsumowanie

Summary

Bibliografia

Indeks nazwisk