Wacław Mulak WSPÓŁCZESNE CORNO DA CACCIA Powiększ do pełnego rozmiaru

Wacław Mulak WSPÓŁCZESNE CORNO DA CACCIA

21,00 zł

Wacław Mulak, Współczesne corno da caccia. Charakterystyka oraz zastosowanie instrumentu w muzyce solowej i orkiestrowej na przykładzie twórczości kompozytorów baroku i późnego romantyzmu. 
 

Kraków 2012, objętość: 86 stron, format: B5, ISBN 978-83-62743-11-7, dołączona płyta CD.
Praca habilitacyjna Nr 15 Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie

Zawartość:
Wstęp 

Rozdział 1. Historia waltorni. Szkic

1.1. Kornet

1.2. Rogi myśliwskie

1.3. W stronę chromatyki

1.4. Przełom

Rozdział 2. Rozwój wentyli jako element doskonalenia budowy instrumentu

Rozdział 3. Renesans instrumentu: Ludwig Güttler – twórca współczesnego wariantu corno da caccia

3.1. Sylwetka wirtuoza

3.2. Powstanie współczesnej wersji instrumentu na tle historii rogu

Rozdział 4. Corno da caccia w literaturze muzycznej baroku

4.1. Muzyka myśliwska i jej wpływ na kształtowanie środków wyrazu

4.2. Koncerty Georga Philippa Telemanna D-dur i Antonia Vivaldiego F-dur RV 539 jako przykłady solowego użycia instrumentu w stylu caccia

Rozdział 5. Quoniam tu solus Sanctus – aria koncertująca z Mszy h-moll BWV 232 Johanna Sebastiana Bacha

5.1. Rola i znaczenie arii wokalno-instrumentalnych ze szczególnym uwzględnieniem arii Quoniam tu solus Sanctus

5.2. Problemy wykonawcze arii Quoniam tu solus Sanctus w realizacji na historycznym i współczesnym instrumencie

Rozdział 6. Motyw fanfarowy w instrumentach dętych blaszanych

6.1. Pierwsze wyrazowe zastosowania fanfar

6.1.1. Ludwig van Beethoven

6.1.2. Fryderyk Chopin

6.1.3. Georges Bizet

6.2. Koloryt późnego romantyzmu

6.2.1. Richard Strauss

6.2.2. Gustav Mahler

Rozdział 7. Solo posthornu w III Symfonii d-moll Gustava Mahlera w kontekście użycia corno da caccia

7.1. Poszukiwania instrumentu – ekwiwalentu posthornu

7.2. III Symfonia d-moll Gustava Mahlera oraz jej trzecia część

7.3. Brzmienie da lontano oraz problemy wykonawcze związane z jego realizacją

7.3.1. Geneza zastosowania gry da lontano

7.3.2. Problemy wykonawcze wobec różnych warunków akustycznych

7.3.3. Interpretacja. Współpraca dyrygenta i solisty

Zakończenie

Summary

Bibliografia

Spis przykładów

Indeks nazwisk

Opis płyty